Witte lintjes tegen tienerpooiers

CD&V mandatarissen en Vrouw & Maatschappij vrijwilligers deelden zaterdagmiddag witte lintjes uit op de Grote Markt, een jaarlijkse actie tegen geweld op vrouwen. "Dit jaar willen we met onze actie extra aandacht vragen voor de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers", duidt Sharon Linclau. "Uit onderzoek van Child Focus blijkt immers dat deze vorm van mensenhandel, waarbij vooral meisjes slachtoffer worden van uitbuiting en geweld, reëel is. Bovendien bestaat er geen pasklaar antwoord op deze problematiek, gezien slachtoffers zeer divers zijn en daders vaak lang onder de radar blijven. Het is essentieel dat wij zo snel mogelijk en op een zo omvangrijk mogelijke manier een halt toeroepen aan deze vorm van mensenhandel die kwetsbare meisjes viseert. Met deze actie willen we de aandacht vestigen op dit probleem en een aantal beleidsvoorstellen op de politieke agenda zetten." (CDR)