Vrijwilligers leren vluchtelingen eerste mondje Nederlands

Een tiental vrijwilligers start deze week met het geven van lessen Nederlands aan asielzoekers die in het Roeselaarse Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verblijven. Het gaat om het aanleren van een basiswoordenschat als opstapje naar de effectieve lessen Nederlands.

"De lessen Nederlands (NT2) aangeboden door zowel het CVO als Basiseducatie zijn momenteel volzet", weet Melissa Alaimo van het Opvanginitiatief. "Wie als asielzoeker in onze stad aankomt, belandt dan ook eerst op een wachtlijst. Maar de meesten van hen willen zo snel mogelijk onze taal leren en zich integreren. Daarom hebben wij een tussenoplossing gezocht met behulp van vrijwilligers."


Na een oproep dienden een tiental mensen zich aan. "Schitterend", oordeelt schepen van welzijn Filiep Bouckenooghe (groen). "Het is fantastisch dat er mensen bereid zijn les te geven, hun tijd ervoor willen vrijmaken en er bovendien de noodzaak van inzien."


Twee maal per week wordt er les gegeven. Dit door twee vrijwilligers voor een groepje van zes vluchtelingen. Op vandaag zijn er 25 asielzoekers in Roeselare die in aanmerking komen voor dit opstapje richting NT2. "De lessen zijn een mooie voorbereiding op de lessen die volgen en bovendien een zinvolle dagbesteding", aldus Alaimo. "We werken op het tempo en op maat van de asielzoekers."

Engagement

Wim Vervaet is de enige vrijwilliger die ervaring heeft met les geven. "Elke dag zie, hoor en lees je dat er massa's vluchtelingen naar Europa komen. Dat is een probleem, maar als de maatschappij daar niets tegenover stelt, wordt het enkel maar een groter probleem. Zodra ik hoorde over het initiatief van de stad Roeselare vond ik dat het project mijn volledige steun verdiende." (CDR)