Stad gaat op zoek naar nieuwe invulling Zaal Nele

Zaal Nele
Google Street View Zaal Nele
De erfpacht tussen stad Roeselare en vzw Parochiale Werken Dekenij Roeselare voor zaal Nele vlakbij de ontwijde Sint-Jozefskerk wordt vroegtijdig stopgezet. 

“Zaal Nele werd gebruikt door chiro Jochi, die onlangs verhuisde naar de vroegere pastorie”, verduidelijkt Bart Dewitte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte. “Sindsdien is de zaal niet meer renderend voor de vzw. Vanuit de stad bekijken we nu of er een ander gebruik van de zaal mogelijk is, eventueel in samenwerking met de nabijgelegen school.”