Stad enquêteert 58-tot 68-jarigen

Om de stad en het aanbod optimaal af te stemmen op de 58- tot 68-jarigen, gaat stad Roeselare in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel in dialoog met deze leeftijdscategorie. Via groepsgesprekken en enquêtes worden thema's als maatschappelijke participatie, mobiliteit, publieke ruimte, wonen en zorg uitgediept. Tot 28 mei vraagt de stad haar burgers hun stem te laten horen via de enquête te vinden op https://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EHnqQML83Qgcvj. (CDR)