Stad biedt gratis bomen aan

FACEBOOKGROEP 'MEER BOMEN IN ROESELARE' LEIDT TOT 'BEBOOM DE TUIN'-ACTIE

David Demets, oprichter van de Facebookgroep 'Meer bomen in Roeselare'.
Foto Couvreur David Demets, oprichter van de Facebookgroep 'Meer bomen in Roeselare'.
Het burgerinitiatief 'Meer bomen in Roeselare' krijgt gehoor van het stadsbestuur. Samen gaan ze voor een groener Roeselare via een 'beboom de tuin-actie', het onderzoeken van potentiele aanplantlocaties en op termijn een groener kleedje voor de stedenbouwkundige verordening.

Met bijna 1.000 zijn ze al. De Roeselarenaars die via de Facebookgroep 'Meer bomen in Roeselare' ijveren voor een groenere stad met meer bomen. Sinds David Demets begin maart het burgerinitiatief opzette, plantten ze zelf al 17 bomen en brachten ze meer dan 100 locaties in kaart waar extra bomen mogelijk lijken. "Roeselare is de meest grijze stad van Vlaanderen", aldus David. "Bomen zijn een heel mooi, eenvoudig en duidelijk symbool waarmee we op een leuke manier tonen dat iedereen een gezonde stad wil."


Ook het stadsbestuur, dat de voorbije jaren sterk inzet op het vergroenen van de stad, merkte de roep naar meer bomen op en nodigde een delegatie van de Facebookgroep uit op het stadhuis. "We doen met de stad al heel wat, maar meer willen is nooit slecht. Bovendien hebben we het middenveld nodig om de vergroening verder te zetten", aldus schepen Filiep Bouckenooghe (Groen), bevoegd voor groenontwikkeling. "Ik ben heel enthousiast over deze co-creatie." Concreet werden vier zaken afgesproken. "Dit najaar gaan we analoog naar de bestaande 'Bewilg het landschap'-actie een 'Beboom je tuin-'actie opzetten waarbij burgers worden opgeroepen om plantgoed dat wij aanbieden in hun tuin te planten", zegt de schepen. "Daarnaast gaan we aan de slag met de locaties die volgens 'Meer bomen in Roeselare' in aanmerking komen om bomen aan te planten. Het is de afspraak dat zij ons steeds voorstellen mogen doen, maar dat wij vervolgens de technische kant bekijken en ook nagaan of er in de nabije omgeving een draagvlak is voor extra bomen. Ook gaan we zelf extra bomen aanplanten en maken we tot slot op langere termijn werk van een vergroening van de stedenbouwkundige verordening voor bouwprojecten in de stad."

Blijven informeren

"Een goed gesprek waarbij elk z'n zegje kon doen", blikt David terug. Met die beloftes op zak is 'Meer bomen in Roeselare' niet van plan om op hun lauweren te rusten. "Het is nu aan ons om het gegeven blijvend onder de aandacht te houden, de Roeselarenaars te informeren en de gedane beloftes op te volgen", aldus Demets. Daarnaast willen ze ook graag het gesprek aanknopen met andere partijen die een vinger in de pap hebben als het om het vergroenen van de stad gaat. "Projectontwikkelaars bepalen veel. Wij hebben enkele alternatieve plannen klaar voor De Groenling (het woon-, winkel- en kantorencomplex dat De Steenoven en ION willen bouwen op het pop-upparkje aan het station n.v.d.r.) klaar en willen deze ook graag voorleggen aan de promotoren. We moeten groot durven dromen", besluit David.