Schoolomgevingen Meensesteenweg niet aangepakt voor 2023

De gemeenteraad gaf groen licht voor het opmaken van een herinrichtingsstudie voor de Meensesteenweg. Die studie zal gebeuren samen met het Vlaamse Gewest en focust op de schoolomgevingen op de Zilverberg en in Beitem. Hoofddoel is dan ook het verhogen van de verkeersveiligheid van de scholieren. Concreet betekent dit dat er onder andere werk gemaakt wordt van snelheidsbeheersing, verbetering van de oversteekplaatsen, bescherming van de voetgangers en de fietsers en veilige in- en uitstapmogelijkheden voor scholieren die met de bus komen of met de auto worden gebracht.


De uitvoering van de werken is echter nog niet voor morgen, want voor 2023 is er geen geld. Toch wil het stadsbestuur de ontwerpstudie klaar hebben voor het geval er plots toch wat financiële ruimte is. (CDR)