Samenwerking tussen Barnum en VISO? Bijna alle personeelsleden zien het zitten

98,8% van het VISO-personeel is voor een samenwerking met Barnum.
Google Streetview 98,8% van het VISO-personeel is voor een samenwerking met Barnum.
98,8 procent van het personeel van VISO en 92,6 procent van het personeel van Barnum zijn pro een samenwerking tussen beide scholen. Dat blijkt uit een bevraging. 

Gesprekken over een eventuele samenwerking tussen Barnum en VISO veroorzaakten eerder deze week ophef in het Roeselaarse secundair scholenlandschap. Actiegroep De Nieuwe Groote Stooringe ging zelfs zo ver om het ontslag te eisen van Barnum-directeur Serge Verlinde. Maar om de kritiek definitief te counteren, maakt Scholengroep Sint-Michiel nu de resultaten bekend van de personeelsbevraging over de toekomst van Barnum en VISO. Hierbij benadrukken ze in eerste instantie dat het globale hervormingsplan stopgezet en afgevoerd is, maar dat elke school vrijwillig gesprekken kon aangaan. “Barnum en VISO wensten te onderzoeken of er een draagvlak bestond voor een eventuele samenwerking. Indien ja, dan te onderzoeken onder welke vorm. Tegelijkertijd werd bekeken hoe de besprekingen op een serene manier konden georganiseerd worden. En hoe elke mening aan bod kon komen”, stelt de raad van bestuur.

In Barnum kiest 92,6% van het personeel voor een samenwerking met VISO.
Google Streetview In Barnum kiest 92,6% van het personeel voor een samenwerking met VISO.

Er werden vier scenario’s uitgewerkt: geen samenwerking, gebouwen delen, een gedeelde eerste graad en een volledige samenwerking over de hele programmatie in alle jaren. ”De pro’s en contra’s van elk scenario werden in een uitgebreid document opgenomen en toegelicht. Dit met uitleg op vier domeinen: pedagogisch, profilering/imago, medewerkers en infrastructuur. Het document werd in beide scholen doorgesproken met het Lokaal Overlegcomité (LOC) en de verkozen adviesorganen van het personeel. Op maandag 21 en dinsdag 22 januari werden in Barnum en VISO vergaderingen met de personeelsleden georganiseerd. Daar werd het document voorgesteld en was er mogelijkheid om overleg te plegen. De opmerkingen en de aandachtspunten die werden geformuleerd, werden achteraf plenair besproken.”

In VISO stemde het personeel ervoor onmiddellijk te stemmen. In Barnum kreeg het personeel tot en met donderdagmiddag de mogelijkheid om anoniem zijn stem uit te brengen. “In VISO kiest 98,8 procent van de personeelsleden die de bevraging hebben beantwoord voor een van de drie scenario’s van samenwerking. In Barnum gaat het om 92,6 procent van de personeelsleden. Met uitzondering van twee mensen hebben alle personeelsleden hun stem uitgebracht. In de loop van de volgende weken volgt er overleg over de scenario’s met de ouderraden, leerlingenraden, LOC, verkozen adviesorganen en schoolraden van Barnum en VISO. Hun adviezen worden aan de Raad van Bestuur overgemaakt. De Raad van Bestuur zal eerst deze adviezen door nemen, vooraleer een onderbouwde gemotiveerde beslissing te nemen.” 

Een eventuele samenwerking tussen beide scholen gaat ten vroegste in op 1 september 2020, liet Barnum-directeur Serge Verlinde gisteren al weten. 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.