Rodenbachbib en site Watergroep worden grote CVO-campus

CVO-directeur Karel Moestermans bij de werken aan de oude Rodenbachbib.
Foto Joke Couvreur CVO-directeur Karel Moestermans bij de werken aan de oude Rodenbachbib.
CVO Roeselare transformeert de voormalige Rodenbachbibliotheek op de hoek van de Arme Klaren- en de Blekerijstraat. Samen met de site Watergroep, die ook verbouwd wordt, moet het pand tegen Pasen 2018 één groot onderwijscentrum worden voor 5.000 cursisten.

"De vroegere Rodenbachbib met bijhorend klooster wordt gerenoveerd met respect voor het verleden", opent CVO-directeur Karel Moestermans. "We laten de gevel staan, maar erachter komt een moderne schoolinfrastructuur. Ook de kapel met brandglasramen blijft behouden en wordt een polyvalente ruimte. In het oude kloostergebouw en de vroegere bib komen er achttien leslokalen, maar ook burelen, een onthaal en een leraarskamer. De binnentuin wordt overkoepeld tot een atrium en de kloostergang wordt zoveel mogelijk bewaard. De ingang wordt geheroriënteerd richting Blekerijstraat waar we een groot groen plein voorzien. Deze werken kosten drie miljoen euro en moeten tegen de paasvakantie 2018 achter de rug zijn."


Het CVO zat tot nu toe verspreid over tal van locaties in Roeselare. Straks vormen de vroegere bib en de site Watergroep in de Blekerijgroep één campus waar alle opleidingen, met uitzondering van de logistieke en technische opleidingen, gecentraliseerd worden.

Drie kooklokalen

"Op site Watergroep realiseren we drie professionele kooklokalen, een bakkersatelier en een crealokaal. Hier is sprake van een investering van één miljoen euro en deze lokalen willen we tegen de paasvakantie in gebruik nemen. De campus wordt ook aangesloten op het warmtenet en het is de bedoeling om de lokalen van 8 tot 22 uur te benutten. Want we focussen niet alleen op levenslang leren, maar ook op tweedekansonderwijs en Nederlands voor anderstaligen." (CDR)