Regenbeek stroomt straks weer door Sterrebos

De provincieraad geeft haar fiat aan Aquafin om werken uit de voeren in provinciedomein Sterrebos. Stroomopwaarts aan het Sterrebos plant Aquafin de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Daardoor zal het niet langer nodig zijn dat de Regenbeek in het rioolstelsel wordt geleid en kan de beek opnieuw door domein Sterrebos stromen.


Tijdens de werken zullen technische ingrepen op en rond het domein gebeuren. Aquafin zal ten zuiden van het domein een ondergrondse collector voor afvalwater plaatsen, in het domein wordt een inbuizing aangebracht en er komen enkele werfzones om te graven. Dankzij deze aanpassingen zal het domein Sterrebos kunnen dienen als waterbuffer in tijden van watersnood.


Om dat mogelijk te maken, zal de provincie ook enkele ongebruikte grachten opschonen. Alle werken worden uitgevoerd en bekostigd door Aquafin. De provincie neemt alleen het opschonen van de grachten voor haar rekening. (CDR)