Prijs Emiel Ramoudt voor Cecile Rapol

Foto Joke Couvreur

Voor de zesde keer rijkte Erfgoed Emiel Ramoudt vzw hun tweejaarlijkse Prijs Emiel Ramoudt uit. Met deze prijs wil de vzw een persoon huldigen die zich op een bijzondere wijze, vaak in moeilijke omstandigheden, ingezet heeft voor de bevordering van cultuur en communicatie of het verbeteren van de samenhorigheid en respect voor elkaar. Deze keer was Cecile Rapol de gelukkige. Rapol is de oprichtster van het Vrouwenhuis, het Vluchthuis en is actief binnen de vzw Elim.


(CDR)