Plenso knapt afgeschreven laptops op voor kroostrijke en kansarme gezinnen en... krijgt cameraploeg ‘Helden van Hier: Corona’ op bezoek

Jeroen Soenen, zaakvoerder van Plenso, kreeg de ploeg van ‘Helden van Hier: Corona’ over de vloer die kwam kijken hoe zij afgeschreven laptops reviseren.
RV Jeroen Soenen, zaakvoerder van Plenso, kreeg de ploeg van ‘Helden van Hier: Corona’ over de vloer die kwam kijken hoe zij afgeschreven laptops reviseren.
Plenso is maandag te zien op VTM. Het Roeselaarse internetbedrijf kreeg een cameraploeg over de vloer die kwam filmen hoe de ‘webwarriors’ langs de Meensesteenweg afgeschreven laptops van bedrijven helpen klaarmaken voor het gebruik door kroostrijke of kansarme gezinnen voor de preteaching van hun kinderen.

“Toen we hoorden over ‘Digital for Youth’ en ‘Geef er een laptop!’ wisten we hier bij Plenso niet alleen dat we iets konden, maar dat we iets moesten doen”, zegt zaakvoerder Jeroen Soenen. “Ik ben er dan ook heel sterk van overtuigd dat anno 2020 iedereen toegang moet hebben tot internet, de leerstof bevindt zich daar. Maar er zijn twee groepen die op dit moment hulp kunnen gebruiken: de grote en de kansarme gezinnen. Ongelijkheid in de kansen zich te ontplooien, moeten we echt voorkomen. Het is ook economisch van belang, want de nieuwe Musk, Gates of Jobs kan uit eender welke omgeving komen. Vandaar dat we in tijden van corona graag inzetten op het reviseren van afgeschreven laptops.” 

Maar Jeroen oordeelt dat wat Plenso doet maar een druppel op een hete plaat is en hoopt meer in beweging te zetten. “Als een aantal firma’s elk een aantal laptops in orde zet, elk wat tijd investeert, dan geraken we ergens. In onze Roeselaarse regio zijn zoveel goede hardwareleveranciers en computerfirma’s met de nodige knowhow. Het moet dus mogelijk zijn samen meer gezinnen in onze buurt te helpen. Via www.roeselarehelpt.be kan wie wil zich aanbieden om een aantal laptops te refurbishen en mee dit initiatief steunen.”  

De laptops die op punt worden gezet.
RV De laptops die op punt worden gezet.