Oudste KSA viert negentigste verjaardag

JEUGDBEWEGING HOUDT TENTOONSTELLING IN KLEIN SEMINARIE

Johan Delbeke, Stan Priem, Brecht Verbeest en Paul Van Ghampelaere tussen enkele KSA-outfits door de jaren heen.
Joke Couvreur Johan Delbeke, Stan Priem, Brecht Verbeest en Paul Van Ghampelaere tussen enkele KSA-outfits door de jaren heen.
KSA Wytewa is 90 jaar jong en mag zich zowel de oudste als de eerste KSA van ons land noemen. Negen decennia nadat Karel Dubois de allereerste KSA-werking opstartte, viert KSA Wytewa dit weekend zijn granieten jubileum met een tentoonstelling over de voorbije 90 jaar.

"Het feit dat wij de eerste en oudste KSA van het land zijn, leeft bij onze leden en de leiding", opent bondsleider Brecht Verbeest. "Het is iets waar we fier op zijn en wat we graag uitdragen. Op de gouwdag eerder dit jaar, waar alle West-Vlaamse KSA-afdelingen bijeenkwamen bijvoorbeeld, namen we het in spelletjes op tegen andere afdelingen. Dan hoor je binnen onze rangen dat wij moeten winnen omdat wij de echte KSA zijn."

Secundair

De eerste en de oudste zijn, dat heeft KSA Wytewa te danken aan priester-leraar Karel Dubois. Hij kreeg op 7 juni 1928 de opdracht van de bisschop van Brugge om binnen de muren van het Klein Seminarie een jeugdbeweging op te starten: de Katholieke Studentenactie of kortweg KSA. Dit als katholiek alternatief voor het Vlaams-nationale Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). "Pas in 1928 volgde een tweede afdeling in Izegem en vervolgens verspreidde de jeugdbeweging zich al snel over Vlaanderen", weet Brecht. "Er is wel een en ander veranderd. Zo was de KSA er aanvankelijk enkel voor jongens uit het secundair. Nu zijn leden welkom vanaf het eerste leerjaar. Ook was de KSA heel nauw verbonden met het Klein Seminarie. Alle leerlingen waren lid, maar lid worden als je geen leerling was, kon tot in de jaren '70 niet. Ongewijzigd is het feit dat we een jeugdbeweging louter voor jongens zijn. Gemengd of niet gemengd, het thema komt wel eens op tafel, maar we houden vast aan de traditie. Er heerst toch een aparte kameraadschap tussen de jongens."

Tij keren

90 jaar na de oprichting blijft KSA Wytewa populair. "In de topjaren, halfweg jaren '80, hadden we 420 leden", zegt Brecht. "Recenter gingen we door een dipje, maar een vijftal jaar terug konden we het tij keren. Vandaag zijn we met 150 leden en op de lijst van oud-leden staan klinkende namen als die van burgemeester Kris Declercq (CD&V), spoedarts Willem Stockman en stadssecretaris Geert Sintobin." Om hun granieten jubileum te vieren, keert de KSA dit weekend terug naar waar het allemaal begon: het Klein Seminarie. Dit voor een tentoonstelling over hun verleden en heden. "We tonen foto's, vlaggen, hemden, ledenlijsten, herinneringen aan de Orange and Blue-fuiven ... In eerste instantie mikken we met de expo vooral op (ex-)KSA'ers, maar eigenlijk is het een must see voor alle Roeselarenaars want hier stond de wieg van de KSA."


De expo is op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur te bezoeken in De Suydtbrugge op de campus Klein Seminarie aan de Zuidstraat. Meer op ksa-roeselare.be.