Oppositie niet akkoord met grondverkoop: “Te lage prijs en kopers hebben band met CD&V- schepen en -voorzitter”

Het stukje grond waarover gediscussieerd wordt tussen oppositie en meerderheid.
Facebook N-VA Roeselare Het stukje grond waarover gediscussieerd wordt tussen oppositie en meerderheid.
De Roeselaarse oppositie is niet te spreken over de verkoop van een perceel stadsgrond vlak bij de Hadewijchstraat tegen de te goedkope prijs van onverkoopbare grond. Wat hen extra tegen de borst stuit, is dat de koper familiebanden heeft met twee leden van meerderheidspartij CD&V. “Dergelijke partijdigheid zou al reden moeten zijn om niet in te gaan op de vraag van de kopers”, aldus Groen-raadslid Bert Wouters.

De gemeenteraad boog zich tijdens de digitale gemeenteraad van maandagavond over de verkoop van een perceel stadsgrond van 329 vierkante meter tussen de spoorweg en de verkaveling van de Hadewijchstraat en de Jacob van Maerlantlaan voor een prijs van 13.000 euro. Oppositiepartijen N-VA, Groen en Vlaams Belang kunnen hiermee niet akkoord gaan om verschillende redenen. “Er wordt hier 39 euro per vierkante meter gevraagd terwijl in dezelfde verkaveling nog een lot bouwgrond te koop staat voor 325 euro per vierkante meter. Het geschenk dat de koper krijgt, bedraagt maar liefst 94.094 euro”, aldus Dieter Carron (N-VA). “Het perceel ligt langs de fietssnelweg en is ideaal om er een picknicktafel, speeltafel of zelfs een smultuin te voorzien. Bovendien vormt het perceel een groenbuffer tussen de spoorweg en de buurt”, zegt Bert Wouters (Groen). “Maar het is vooral de link met het stadsbestuur die een reden zou moeten zijn om niet op in te gaan op de vraag van de kopers. Het gaat om de neef van een schepen en de broer van de lokale CD&V-voorzitter.”

“Bovendien heeft de koper zich nog voor de gemeenteraadszitting de grond al toegeëigend door er een omheining te plaatsen. Het schepencollege moet op z’n minst een brief sturen dat dit niet kan”, vult Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan.”

Afspraken maken

Dieter Carron (N-VA) diende bovendien twee amendementen toe, namelijk een recht van wederinkoop of een schadevergoeding bij een verkoop in de eerste 20 jaar. “Dit perceel heeft duidelijk een grote meerwaarde voor de koper. Het lijkt ons beter dat we over onverkoopbare gronden goeie afspraken maken over welke waarde daaraan gegeven wordt, zodat we ons niet kunnen wegsteken achter schattingsverslagen. Als er dan een vraag komt om een perceel te verkopen kunnen we dit met een zuiver geweten”, aldus Carron.

Weinig meerwaarde

Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) repliceerde dat de stad gehandeld heeft op vraag van de koper. “Hoewel de grond waarvan sprake is in de van Maerlantwijk ligt, is het perceel moeilijk te beheren en slecht toegankelijk, biedt het weinig meerwaarde voor de buurt en is de kwaliteit van de ondergrond niet optimaal. Om die redenen ligt de prijs, zoals bepaald door een schatter, laag. Inzake de omheining zal ik zien wat ik daaraan kan doen. De opmerking over partijdigheid, die laat ik voor uw rekening.”