Omwonenden krijgen stem in realisatie megaverkaveling Roobaertpark

Een jaar na het laatste grote infomoment over de megaverkaveling Roobaertpark die momenteel gerealiseerd wordt in de buurt van de Gitse- en de Honzebroekstraat, organiseerde Stad Roeselare woensdagavond opnieuw een infosessie in zaal Ter Beke.

Zo'n 200 omwonenden tekenden present. "Een jaar terug voelden we heel wat ongerustheid", zegt schepen Griet Coppé (CD&V). "We beloofden toen meer info te geven zodra we meer details hadden. Vandaag zijn de werken al gestart in de Honzebroekstraat en sindsdien merken we dat we plots veel meer vragen binnenkrijgen. Daarnaast willen we ook naar jullie luisteren en hopen dat jullie goeie ideeën hebben voor de toekomst van de Gitse-en de Honzebroekstraat." Via gesprekstafels werd dan ook een participatietraject opgestart.


De eerste bewoners op Roobaertpark worden verwacht tegen september 2019. Tegen 2014 zouden er zo'n 1.000 woningen gerealiseerd moeten zijn. Nu al is er sprake van een reeks maatregelen. Zowel op vlak van mobiliteit als waterbeheersing. Zo deelde het stadsbestuur vorig jaar al mee dat zowel de Gitse- als de Honzestraat onderbroken zullen worden voor verkeer respectievelijk komende vanaf de R32 en uit noordelijke richting. Er komt een fietserstunnel onder de R32 en mogelijk worden de Gitsestraat en de Oude Diksmuidestraat losgekoppeld. Inzake waterbeheersing spreekt men zowel van de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, wadi's als aanpassingen aan de rioleringen.


(CDR)