Nu ook Freinet in middelbaar

DE BONTE SPECHT ² BIEDT VERVOLG OP KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

De leerlingen van de Freinetschool De Bonte Specht.
Foto Couvreur De leerlingen van de Freinetschool De Bonte Specht.
Freinetschool De Bonte Specht start volgend schooljaar met een eerste graad secundair Freinetonderwijs, onder de noemer De Bonte Specht ². "Ons nieuw project is uniek in Vlaanderen. Nergens biedt een Freinetschool kleuter, lager en middelbaar aan op hetzelfde domein", aldus coördinator Daisy Lootens.

Toen Freinetschool De Bonte Specht op 1 september 2011 van start ging, droomde directeur Conny Wallyn al voorzichtig van middelbaar onderwijs op de site van de vroegere leefschool De Piramide in de Honzebroekstraat. Vijf jaar en 85 leerlingen verder wordt die droom vanaf volgend schooljaar waarheid.


Onder de noemer De Bonte Specht² zullen kinderen er voortaan tot hun 14 jaar terechtkunnen. "De vraag van de ouders naar een vervolg op het bestaande Freinetonderwijs is enorm groot", vertelt coördinator Daisy Lootens. "Zelfs al van de ouders van onze kleuters. De kloof tussen het basisonderwijs en het middelbaar is voor veel kinderen vaak zeer groot. Ze komen vanuit een warm, lager nest en belanden in een veel hardere structuur. Veel kinderen zijn daar op hun 12de niet klaar voor. Bovendien is 12 jaar vaak nog vrij jong om al bewust voor een bepaalde studierichting te kiezen. Door ons Freinetonderwijs een staartje te geven, hopen we hier een antwoord op de bieden."

Nieuwbouw

Eerstdaags verrijst er op de parking van de school een modulaire nieuwbouw, waar vanaf 1 september kinderen tussen 12 en 14 jaar les zullen volgen. "Concreet bieden we de eerste graad A met optie Latijn aan", weet Daisy. "Wie niet voor Latijn kiest, zal zijn of haar interesses kunnen uitdiepen via allerhande projecten. Er wordt niet gewerkt via specifieke lesuren, maar in clusters waarin verschillende vakken verweven worden. Hiervoor hebben we met Lies Vanpoucke en Kristof Adriaens twee clusterleerkrachten aangeworven. Dat was geen evidente zoektocht, want men moet vertrouwd zijn met het lesgeven op Freinetwijze. Maar we zijn er zeker van dat we met hen twee gouden leerkrachten hebben. Zij zullen ervoor zorgen dat de leerlingen niet alleen de eindtermen halen, maar ook heel wat bijleren vanuit hun eigen interessegebieden. Voor vakken als muzische vormgeving en plastische opvoeding wordt samengewerkt met de oudste graad van het basisonderwijs. Samen met een werkgroep kinderen en werkgroep ouders zijn we de eerste secundaire graad verder aan het uitwerken. Die inspraak vinden we heel belangrijk. Eén iemand kan een groot plan uitdenken, maar je staat veel sterker als het gedragen wordt door velen."


Vanuit de eigen school is er al heel wat interesse voor het middelbaar. "Verschillende zesdeklassers zien de overstap al zitten. Maar ook vanuit de andere Freinetscholen in de regio krijgen we positieve signalen", zegt Daisy. "Bovendien zijn zeker ook kinderen die in de basisschool geen Freinetonderwijs volgden bij ons welkom. We hopen in september te starten met minimum 15 leerlingen. 20 is het maximum haalbare."

Tot 14 jaar

Een verdere uitbouw van het middelbaar tot de leeftijd van 18 is niet aan de orde. "Dat is zeker onze bedoeling niet", aldus Lootens. "Op 14 jaar staan de kinderen al veel bewuster in het leven, weten ze wat ze willen en zijn ze klaar om de overstap naar een klassieke school te maken."


Voor geïnteresseerden is er op 21 maart om 19 uur een infoavond over De Bonte Specht ² in zaal De Komedie van CC De Spil.