Nele Goethals volgt Willy Phlypo op als VMS-directeur

De Vrije Middelbare School (VMS) in Roeselare.
VMS De Vrije Middelbare School (VMS) in Roeselare.
Nele Goethals (47) wordt de nieuwe directeur van de Vrije Middelbare School in Roeselare. Ze vervangt er Willy Phlypo, die met pensioen gaat. Dat besliste de raad van bestuur van scholengroep Sint-Michiel.

Nele Goethals is getrouwd met Ignace Coghe. Samen hebben ze twee kinderen, Karl (21) en Ines (20). De nieuwe directrice heeft in 2001 nog les gegeven in de school. Toen was ze er leerkracht wiskunde en wetenschappen. Dat deed ze toen in combinatie met enkele uren in de avondschool CVO, waar ze informatica gaf. Daarna trok ze naar de KU Leuven, waar ze meewerkte aan de toetsontwikkeling voor peilingen om te zien in welke mate de eindtermen wiskunde in het onderwijs werden behaald. Later kreeg ze in de Roeselaarse school VISO een functie als preventieadviseur en adviseur Technische Wetenschappen. Daarna kwam ze terug naar de VMS om les te geven, een job die ze combineerde met haar werk als docent lerarenopleiding in Kortrijk. Tot slot was ze werkzaam bij de begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar nu wenkt de VMS dus terug. De nieuwe directrice start op 1 september.