Na jarenlange procedureslag: geen 60, maar 36 appartementen in Vijverhoek?

Stad legt nieuw voorstel van projectontwikkelaars voor aan de buurt

Deze buurtbewoners van de Vijverhoek strijden al jaren tegen de komst van appartementen op de groene zone naast de poel in de Wolstraat.
Joke Couvreur Deze buurtbewoners van de Vijverhoek strijden al jaren tegen de komst van appartementen op de groene zone naast de poel in de Wolstraat.
Na een jarenlange strijd van het stadsbestuur en Actiecomité De Vijverhoek tegen de bouw van 60 appartementen in de Wolstraat is nu misschien het einde in zicht. Projectontwikkelaar Acasa Projects stelt nu voor om slechts 36 appartementen te bouwen. Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) stelde dat compromis dinsdagavond voor aan de buurt, die eerder lauw reageerde. De buren blijven vrezen voor verkeersoverlast en het verdwijnen van hun geliefde groenzone.

De gezamenlijke strijd van Actiecomité De Vijverhoek en het stadsbestuur tegen de bouw van 60 appartementen in de groene zone en naast de poel in de Wolstraat door projectontwikkelaars Acasa Projects en Albat & Partners is ondertussen al 3,5 jaar gaande. Maar ondanks een ware procedureslag en een stevig juridisch kluwen staan beide partijen eigenlijk nergens. Dat vertelden schepen van Omgevingsvergunningen Tom Vandenkendelaere en diensthoofd Omgevingsvergunningen Yves Denturck dinsdagavond aan de buurt tijdens een infoavond in de lokalen van de scouts. “A Casa Projects en Albat & partners dienden indertijd beiden een aanvraag in om elk een blok met 30 appartementen, dus 60 appartementen in totaal, te bouwen langs de Wolstraat. Het schepencollege weigerde beide, maar de deputatie van de provincie kende de vergunningen toch toe. De stad en de buurt vochten dit aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die beide vergunningen vernietigde vorig jaar”, vertelt Denturck. “Maar het gevaar is hiermee niet geweken”, pikt schepen Vandenkendelaere in. “De deputatie moet nu binnen de vier maanden een nieuwe uitspraak doen en kan zo het dossier doen herleven.”

De buurt werd dinsdagavond door schepen Tom Vandenkendelaere en diensthoofd omgevingsvergunningen Yves Denturck geïnformeerd over de stand van zaken in het dossier
RV De buurt werd dinsdagavond door schepen Tom Vandenkendelaere en diensthoofd omgevingsvergunningen Yves Denturck geïnformeerd over de stand van zaken in het dossier

Stad gedagvaard

De stad probeerde eveneens via een verkavelingswijziging de plannen van de promotoren te dwarsbomen. “60 appartementen is volgens ons te veel in een residentiële omgeving. Via een verkavelingswijziging wilden we dit afzwakken en maximaal vier schakelwoningen op beide percelen, dus 16 woonunits in totaal, toelaten. De deputatie weigerde dit en met het stadsbestuur trokken we opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. De uitspraak kan nog ruim een jaar op zich laten wachten”, weet de schepen. “Ondertussen heeft Acasa Projects, die zich bedrogen voelt, de stad gedagvaard voor ruim 1,2 miljoen omdat zij oordelen dat zij schade oplopen doordat wij hun vergunningsaanvraag weigeren.”

Het project zou net naast de poel in de Wolstraat worden gerealiseerd.
Joke Couvreur Het project zou net naast de poel in de Wolstraat worden gerealiseerd.

Nog geen beslissing

Een patstelling dus. Tot Acasa Projects het voorbije najaar zelf contact zocht met de stad. “We hebben samengezeten op 17 december en zij legden een compromis op tafel dat wij hier vandaag aan jullie komen voorstellen. Per lot willen ze twee keer negen luxeappartementen bouwen, dus 36 in totaal. Per bouwblok voorzien ze 20 ondergrondse en zes bovengrondse parkeerplaatsen in grasdallen en ze willen de poel en het omliggende groen behouden. Wij hebben nog geen beslissing genomen omtrent een eventuele vergunning, net omdat het zo belangrijk is dat we weten wat de buurt denkt.”

Ontgoocheling

En de omwonenden, die waren niet bijster enthousiast. “We zijn ontgoocheld, maar moeten wel realistisch zijn. Er zal hier gebouwd worden”, reageert Stevie Rinnaert van het actiecomité. De buurt blijft bezorgd over de impact van appartementen op de verkeers- en parkeerdruk in de smalle Wolstraat en vreest dat er toch heel wat groen in en rond de poel zal verdwijnen, net zoals de bouwwerkzaamheden de biodiversiteit in de poel zullen teniet doen. “We gaan nu een brief opmaken en verspreiden in de buurt om na te gaan wie voor of tegen het compromis is. Ook suggesties zijn welkom”, aldus Stevie. “Op die manier krijgen wij een goed beeld van wat leeft in de buurt”, zegt schepen Vandenkendelaere. Wordt vervolgd...