Merel Lefevere volgt Dries Bekaert op als adjunct-directeur van Klein Seminarie

Vorige week namen de leerlingen van het Klein Seminarie afscheid van  adjunct-directeur Dries Bekaert.
rv Vorige week namen de leerlingen van het Klein Seminarie afscheid van adjunct-directeur Dries Bekaert.
Nog geen week nadat het Klein Seminarie afscheid nam van adjunct-directeur Dries Bekaert, die met pensioen ging, stelt de raad van bestuur van vzw Scholengroep Sint-Michiel Roeselare-Ardooie al een opvolger voor. Merel Lefevere (34) wordt vanaf 1 september de nieuwe adjunct van de school in de Zuidstraat. 

Merel woont in Tielt en is doctor in de Wijsbegeerte. Ze is nu nog godsdienstleraar in de tweede en derde graad, vakcoördinator godsdienst tweede graad, leraar AV filosofie in de derde graad en klassenleraar in de vijfdes in het Klein Seminarie. Ze is daarnaast ook onderwijsbegeleider theoretische wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. De vacature voor directeur – eindverantwoordelijke Klein Seminarie, in opvolging van directeur Kris Pouseele, wordt opnieuw opengesteld vanaf 17 augustus. Directeur Carla Obin zal, in afwachting van een aanstelling, vanaf 1 september de eindverantwoordelijkheid tijdelijk waarnemen.