Maandenlange wegenwerken op Godelievewijk: stad informeert bewoners

Stad Roeselare
Het warmtenet wordt uitgebreid met een vertakking naar de woonsite Roobaertpark. Hiervoor moeten de buizen door enkele straten van de Godelievewijk getrokken worden.

In februari zal hiervoor gewerkt worden in de Biezenstraat, het stuk tussen de Honzebroekstraat en de Weidestraat. Het einde van de werken is gepland voor augustus. “Bovendien zet de stad de komende jaren in op het verbeteren van de leefbaarheid in de Godelievewijk. Na de aanleg van het warmtenet, krijgt de Biezenstraat een nieuwe asfaltlaag en worden er snelheidsremmende maatregelen genomen aan het groene speelplein”, weet schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V). “Zo verhoogt de stad de verkeersveiligheid in de wijk en in de schoolomgevingen. Ook de groenzone in de Biezenstraat zal in het najaar een opfrisbeurt krijgen: meer en toegankelijker groen voor omwonenden, verenigingen en spelende kinderen.” 

Om de buurtbewoners, handelaars en scholen te informeren over de werken, nodigden de stad en Fluvius iedereen uit op een infomoment op woensdag 15 januari om 19 uur in de refter van basisschool De Octopus. Inwoners die graag op de hoogte willen worden gehouden van de vooruitgang van de werken en als eersten een sms-bericht willen ontvangen bij onverwachte hinder kunnen hun gegevens ingeven op www.godelieveleeft.be