Grondwater uit bouwput is zegen voor boeren

PARKINGBOUWER STELT DAGELIJKS 200.000 LITER WATER BESCHIKBAAR

Landbouwer Johan Hanssens en zijn zoon pompen water van de AZ Delta-site op.
Foto Couvreur Landbouwer Johan Hanssens en zijn zoon pompen water van de AZ Delta-site op.
Stad Roeselare en NV Strabag Belgium, die langs de Brugsesteenweg bezig is met de bouw van een ondergrondse parking voor AZ Delta, helpen de noodlijdende boeren. Door de aanhoudende droogte en het captatieverbod zitten veel land- en tuinbouwers met de handen in het haar, want hun oogsten dreigen te verpieteren. Maar dagelijks, en dit voor drie tot vier weken, kan er nu zo'n 200.000 liter grondwater opgepompt worden uit de bouwput om de akkers te beregenen. "Een mooie geste", reageert landbouwer Johan Hanssens.

Het mag de voorbije dagen dan wat geregend hebben, de aanhoudende droogte wordt stilaan rampzalig voor landbouwers. Hun oogsten dreigen verloren te gaan. Het captatieverbod uitgevaardigd door gouverneur Decaluwé maakt het hen bovendien niet makkelijker. Al sinds 21 juni is het verboden om water voor beregening op te pompen uit onbevaarbare waterlopen. "Mijn eigen put staat al een tijdje droog en de enige plek waar ik momenteel nog naartoe kan is het kanaal Roeselare-Leie", getuigt de Beverse landbouwer Johan Hanssens, die voorjaarsspinazie en aardappelen teelt.

Nood aan water

"Mijn akkers palen nochtans aan de Krommebeek, maar daar oppompen is verboden. Het kanaal is echter vrij ver, maar beregenen is noodzakelijk. De aardappelen zitten volop in de periode van de knolzetting en hebben echt nood aan water."


Stad Roeselare en NV Strabag Belgium slaan nu de handen ineen en fungeren als reddende engel. Eind juni is op de stadscampus van AZ Delta, aan de Brugsesteenweg, gestart met de opbraak van de bezoekersparking om op die plek een ondergrondse parking en nieuwbouw te realiseren.

Interventie stad

"Hiervoor moet de grondwaterspiegel naar beneden", weet schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). "NV Strabag Belgium diende hiervoor een vergunningsaanvraag in. Onze dienst Omgevingsvergunningen legde onmiddellijk de link met de droogte en we startten de gesprekken op met Strabag Belgium NV. Normaliter zou alle water dat hier opgepompt worden, afgevoerd worden via de rioleringen. Maar dat is in tijden van droogte heel spijtig."


"Strabag Belgium NV was direct enthousiast waardoor we het opgepompte bemalingswater drie à vier weken ter beschikking kunnen stellen van land- en tuinbouwers en loonwerkers. Zelfs als er plots meer regen valt, blijft het water ter beschikking zodat landbouwers hun reserves weer kunnen aanvullen."

Groot verschil

Op de werf is een open put aangelegd waar wie kampt met schaarste water kan oppompen. Dagelijks is er vlotjes 200.000 liter ter beschikking. Geïnteresseerden worden wel gevraagd om eerst contact op te nemen met de dienst


Landbouw. Johan Hanssens was er gisteren als de kippen bij. "Ik ga hierdoor beter, maar tegelijkertijd ook minder slapen aangezien het beregenen van de akkers vooral 's nachts gebeurt", lacht hij. "Dit water maakt voor mij echt het verschil. Ik heb een contract met een aardappelbedrijf en zit met een leveringsplicht. Als mijn oogst onvoldoende is, moet ik zelf extra aardappelen aankopen op de vrije markt om bij hen te leveren. Dit echter tegen een hogere prijs dan wat ik er zelf voor krijg."


Inzake het captatieverbod beslist gouverneur Decaluwé trouwens vandaag of het al dan niet verlengd wordt. Of de droogte al dan niet erkend wordt als ramp, moet tenslotte ten laatste halfweg volgende week duidelijk zijn.