Geslaagd, maar werk aan de winkel

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | ROESELARE

Een van de beloofde projecten van het het huidige stadsbestuur die tot een goed einde werden gebracht: de realisatie van een buitenskatepark op de TRAX-site .
Foto Joke Couvreur Een van de beloofde projecten van het het huidige stadsbestuur die tot een goed einde werden gebracht: de realisatie van een buitenskatepark op de TRAX-site .
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus, maar eerst blikken we terug aan de hand van het bestuursakkoord. Realiseerden CD&V, sp.a en Groen wat ze vooropstelden? Of bleef het bij mooie woorden? Onze conclusie: Roeselare is wonderwel geslaagd, maar op enkele belangrijke dossiers werd weinig tot geen vooruitgang geboekt.

GELUKT

Geen verhoging van de personenbelasting en onroerende voorheffing

De vorige legislatuur waren de belastingtarieven een van de meest besproken onderwerpen. In 2008 steeg de aanvullende personenbelasting naar 9,5 procent en de onroerende voorheffing naar 1.925 opcentiemen. Hevig protest zorgde een jaar later voor een daling naar 8,9 procent en 1.875 opcentiemen. Deze tarieven bleven de voorbije jaren ongewijzigd.

Mobiele en slimme camera's

Het aantal camera's op het openbaar domein steeg van 8 exemplaren in 2014 naar 90 op dit moment. De meest recente camera's werden dit jaar nog geïnstalleerd op onder meer het de Coninckplein, het skatepark op de TRAX-site en in de Ooststraat.

Een bijgestuurd parkeerbeleid

Er gebeurde heel wat, zoals een verlaging van de tarieven van de parking Ooststraat-station, het omturnen van 108 parkeerplaatsen tot shop&go-plaatsen en de invoer van een nieuw parkeerverwijssysteem. Nog altijd morren heel wat Roeselarenaars over het parkeerbeleid, maar zeggen dat er niet aan werd gesleuteld, is liegen.

Openingsuren gemeentediensten afstemmen op leefpatroon inwoners

De dienst burgerzaken is op maandag later open en burgers zijn nu ook op zaterdagochtend welkom in het stadhuis voor het aanvragen van woonpremies, het gebruik van het openbaar domein en het afgeven van bouwdossiers. Inwoners kunnen bovendien nu ook bij diverse diensten op afspraak langsgaan.

Efficiënte klachtenbehandeling

Per mail, telefoon, online en zelfs via WhatsApp kan de Roeselarenaar nu zijn stadsbestuur iets laten weten, bijvoorbeeld rond overlast of gebrekkig groenonderhoud. Dat het nummer 1788 ondertussen goed ingeburgerd is, bewijzen de kleine 10.000 meldingen die in het eerste jaar binnenkwamen.

Pleinen doen heropleven

De Grote Markt, het de Coninckplein, de Botermarkt, het Stationsplein en het Polenplein kregen een make-over. Er kwam extra groen en er zijn meer zitplaatsen. De pleinen leven in ieder geval meer dan voorheen.

Betere fietsverbindingen met afgescheiden fietspaden

Er is de voorbije jaren ruim 25 kilometer fietspad (her)aangelegd. Denk maar aan de vrijliggende fietspaden langs de West- en Noordlaan, de Izegemsestraat, de Wijnendalestraat en op de Schaapsbrug. De eerste fietsstraat werd gerealiseerd en ook de fietsostrade tussen Gits en Izegem is vervolledigd.

Mogelijkheid voor buitenskatepark onderzoeken

En dat park, een betonnen streetpark, werd intussen ook effectief op de TRAX-site gerealiseerd in samenspraak met de skatende jeugd.

Een nieuw kennis- en leercentrum voor iedereen

Sinds de opening ontpopte ARhus zich tot een huis voor alle Roeselarenaars. Het bezoekersaantal stijgt jaar na een jaar en klokte vorig jaar af op 338.321 bezoekers.

Uitbouw van het WieMu en integratie dienst Toerisme

Het WieMu, ondertussen herdoopt tot KOERS, onderging een grondige renovatie en uitbreiding met het KOERSkaffee. Het museum van de wielersport heropende op 9 september. In het onthaal vind je de dienst Toerisme.

Aanpak capaciteitsproblematiek in het onderwijs

De stad investeerde in een uitbreiding van stedelijke basisscholen De Vlieger en De Octopus. Daarnaast werden heel wat subsidies verkregen om tal van scholen van zowel het vrije net als het gemeenschapsnet uit te breiden.

Ruimte om te fuiven

Op de TRAX-site kan er al sinds 2015 gefuifd worden in de ondergrondse clubzaal met een capaciteit van 200 personen. De realisatie van de grote polyvalente zaal, waar 800 feestneuzen terechtkunnen, zit in de laatste rechte lijn. De werkzaamheden liepen wat vertraging op, maar de opening is eind dit jaar voorzien.

Databank voor het vrijwilligerswerk

Op www.roeselarevrijwilligt.be kan iedereen een profiel aanmaken en organisaties of taken zoeken die passen bij je eigen profiel. Ook kan je een organisatie aanmaken of als inwoner een oproep doen naar vrijwilligers. Ten slotte vind je er ook heel wat info over vrijwilligerswerk, van getuigenissen tot juridische info.

Nieuw zwembad in coproductie met private partner

Net op de valreep, maar het gloednieuwe zwemparadijs opende eind augustus de deuren. Het stadsbestuur ging hiervoor in zee met Sportoase, het bedrijf dat eerder al zwembadcomplexen realiseerde in onder meer Leuven, Knokke-Heist en Oudenaarde.

Ontwikkeling agrarische bedrijvenzone voor glastuinbouw

Vlakbij de verbrandingsoven van afvalintercommunale Mirom en de REO Veiling is de aanleg van de glastuinbouwzone volop bezig. Het gaat om een gebied van 30 hectare. De serres worden straks verwarmd door restwarmte van de verbrandingsoven.

NIET GELUKT

1Autoluw stadscentrum

Ondanks onder meer de heraanleg van de West- en Noordlaan, de knip aan het station en ingrepen om het zoekverkeer in de parkings te krijgen, is het verkeer in het stadscentrum allesbehalve gedaald. Wie tegenwoordig in het centrum wil zijn, staat zelfs buiten de klassieke spitsuren in de file. Pijnpunten zijn onder meer de Meensesteenweg, de Sint-Michielsstraat, de Grote Markt en de Ooststraat.

2Verkoop van on- of onderbenutte delen van het stadspatrimonium

De voorbije jaren deed het stadsbestuur meerdere gebouwen en stukken grond van de hand. Maar dat was niet altijd even succesvol. Zo verkochten ze de voormalige Nationale Bank voor 800.000 euro. Ze telden er enkele jaren eerder echter zelf één miljoen euro voor neer en lieten ruim 400.000 euro aan renovaties uitvoeren. Een vrij gelijkaardig verhaal met het vroegere jeugdcentrum DieZie. Dat werd verkocht voor 365.000 euro, terwijl de stad er inclusief investeringen 1.140.000 euro voor betaalde.

3Uitbouw van een creatieve zone aan de Kop van de Vaart

Net voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 lanceerde het Comité van de Kop nochtans een plan voor een creatieve invulling van de Kop van de Vaart, inclusief een heus strand. Maar we zijn zes jaar later en de Kop van de Vaart blijft voorlopig een plek die overheerst wordt door industrie en beton.

4Groene site Moerman

De meerderheid had het plan om de Moermanparking om te vormen tot een groene long. Op dit moment is de grote vlakte in het centrum nog altijd een parking en er zijn ook geen plannen om de ruimte op korte termijn te transformeren tot groene zone.

5Realisatie 50 procent van de stadsrandbossen

Het Bergmolenbos in Rumbeke moet 135 hectare groot worden. Het Krommebeekbos in Beveren slechts 35 hectare. Dat laatste bos zal pas in 2019 en 2020 verder uitgebreid worden tot 12.40 hectare en ook de ontwikkeling van het Bergmolenbos vlot helemaal niet zoals gehoopt. De zoektocht naar gronden verloopt bijzonder moeizaam en vorig jaar werd er zelfs geen enkel perceel aangekocht. (CDR)