Gemeenten houden samen zwaar vervoer buiten

Burgemeesters en schepenen van zeven gemeenten en vijf politiezones slaan de handen in elkaar.
Sam Vanacker Burgemeesters en schepenen van zeven gemeenten en vijf politiezones slaan de handen in elkaar.
De langverwachte grootschalige tonnagebeperking in de regio Midden West-Vlaanderen is een feit. Met enige trots stelden gisteren maar liefst zeven gemeentebesturen gezamenlijk de plaatsing van het eerste verkeersbord voor. De komende veertien dagen verschijnen er in Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Hooglede, Torhout en Ichtegem samen zo tweehonderd van die borden.

Kortemark ijvert al langer voor een tonnagebeperking om het zware verkeer uit de dorpskernen te weren, maar kwam tot het inzicht dat een bovengemeentelijke aanpak nodig was, om zo niet onbedoeld andere gemeentes met het probleem op te zadelen. Samen met de WVI sloeg Kortemark de handen in elkaar met zes andere gemeentes en werd een grote geografische rechthoek afgebakend, die doormidden gesneden wordt door de Staatsbaan (N35) van Lichtervelde naar Zarren. Ten noorden van die gewestweg wordt een tonnagebeperking van 7,5 ton ingevoerd tot aan de N363 op grondgebied Ichtegem. Ten zuiden van de N35 gaat het om een verbod van 5 ton, met behalve Zarren en Lichtervelde de gemeenten Staden en Roeselare op de hoeken van dat zuidelijke vierkant. "Alle vrachtwagens die niet in één van die twee zones moeten zijn, mogen niet meer door en moeten omrijden via de gewestwegen", vat Kortemarks burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) het samen. "Studies wijzen uit dat zo'n dertig procent van het vrachtverkeer uit doorgaand verkeer bestaat, dus de maatregelen zullen wel degelijk voelbaar zijn. Anderzijds staat of valt het succes hiervan met de handhaving, dus de ordediensten van de vijf betrokken politiezones zullen ne een korte gedoogperiode verbaliseren. Het gaat om een overtreding van derde graad, 165 euro onmiddellijke inning." De gemeentes zullen het verbod halfjaarlijks evalueren en bijsturen waar nodig. (SVR)