Filosofische lezingen in MSKA

Thomas Decreus .
Joost De Bock Thomas Decreus .

MSKA organiseert op Campus Tant drie filosofische lezingen. Op donderdag 6 februari praat professor Stefan Rummens van de KU Leuven over populisme, op donderdag 20 februari gaat professor Raf Geenens op zoek naar een antwoord op de vraag of klimaatmaatregelen en democratie verzoenbaar zijn en op donderdag 5 maart zal politiek filosoof Thomas Decreus praten over de vraagstelling ‘waarom kan democratie niet zonder verzet?’. De lezingen starten telkens om 19.30 uur langs de Hugo Verrieststraat 68. Je betaalt vijf euro per lezing, 10 euro voor de drie lezingen. Jongeren onder de 18 jaar komen er gratis in, net zoals leden van Davidsfonds, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, Viva en August Vermeylenfonds.

Tijdens de eerste twee lezingen zullen de leerlingen van het vijfde aso ook een stemming houden bij het publiek in het kader van hun project ‘democratie voor wereldburgers’. Op 6 februari is hun thema ‘democratie en de bedreiging van mensenrechten door populistische partijen’, op 20 februari ‘democratie en de urgentie van milieuproblemen en klimaatverandering’.