Familiehulp en Dominiek Savio willen mensen met niet-aangeboren hersenletsel zelfstandiger laten wonen

Familiehulp en Dominiek Savio zetten samen in op ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Maxime Petit Familiehulp en Dominiek Savio zetten samen in op ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Familiehulp en Dominiek Savio slaan, met steun van de Koning Boudewijnstichting, de handen in elkaar voor de opstart van het project NAHdine. Daarmee willen ze West-Vlamingen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gratis ondersteunen. “We willen hen zelfstandiger laten functioneren in hun thuisomgeving door hen bepaalde handelingen opnieuw aan te leren”, zeggen beide partners.

Elk jaar worden vijftigduizend Vlamingen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel. De oorzaken zijn divers: een ongeval, een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij ongeveer vijftienduizend mensen is dit letsel blijvend, waardoor ze vaak zorg of gerichte hulp nodig hebben. “Ze worden in het ziekenhuis wel ondersteund via revalidatie, maar eenmaal thuis worden ze pas echt geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen”, vertelt Kimberley Dumarey van Dominiek Savio. “Het NAHdine-project wil in West-Vlaanderen deze mensen ondersteunen”, vertelt Kimberley Dumarey van Dominiek Savio. “Concreet willen we hen terug meer zelfstandig laten functioneren in hun thuisomgeving. Dit gebeurt door ze bepaalde handelingen opnieuw aan te leren, zoals huishoudelijke taken, gaan kaarten met vrienden, boodschappen doen of het openbaar vervoer nemen.”

De medewerkers van Familiehulp en Dominiek Savio kregen donderdagmiddag een vormings- en inspiratiesessie in het teken van NAHdine.
Maxime Petit De medewerkers van Familiehulp en Dominiek Savio kregen donderdagmiddag een vormings- en inspiratiesessie in het teken van NAHdine.

Trainingssessies

Dit gebeurt via maximum tien sessies van drie uur die Familiehulp en Dominiek Savio gratis aanbieden en waarbij ze werken op maat van de persoon met NAH. “Deelnemers aan het NAHdine-project worden begeleid door een ergotherapeut van Dominiek Savio en een verzorgende van Familiehulp”, weet Nancy Craeynest, regiodirecteur bij Familiehulp Roeselare. “Zij gaan bij de mensen thuis trainingssessies geven en betrekken hen nauw bij het proces. We vertrekken steeds vanuit de eigen keuzes, wensen en talenten van de klant en de mantelzorger. Het unieke aan dit project is dat onze verzorgenden en de ergotherapeut in tandem werken, waardoor zij hun expertise uit de eerstelijnszorg en de gehandicaptenzorg kunnen uitwisselen. Via veelvuldige intervisiemomenten gaan we dit proces bovendien nog versterken. Zo vormt onze samenwerking een extra troef, zowel voor ons als voor onze klanten.”

Het NAHdine-project wordt voor drie jaar uitgerold. “We hopen daarna op een positieve evaluatie, zodat we intensief kunnen blijven samenwerken rond de zorg voor personen met een NAH.”

Om je aan te melden en met vragen over het project kan je terecht op nahdine@dominiek-savio.be.