De Verrekijker opent eigen Letterparadijs

De leesvaardigheid bij kinderen is overal minder dan vroeger, en daarom besliste vrije basisschool De Verrekijker in de Kloosterstraat om een schoolbibliotheek in te richten. Die werd gefinancierd door Cera en de ouderraad. "Zowel het technisch als het begrijpend lezen gaat erop achteruit", zegt adjunct-directeur Mia Leenkneght. "Dat zien we niet alleen hier op school, maar overal in Vlaanderen. Vandaag is al 15 procent van de Vlaamse bevolking laaggeletterd. Volgens ons is het basisonderwijs de plaats bij uitstek om hier iets aan te doen." In de nieuwbouw werd een leegstaand klasje ingericht als bibliotheek voor de kleuters en de lagere afdeling. "Om graag te lezen, is er nood aan een grote keuze aan boeken en een rustige, knusse omgeving. Die hebben we hier gecreëerd." De leerlingen kregen de kans om de bib zelf een naam te geven. De keuze viel uiteindelijk op 'Letterparadijs'. Boeken mee naar huis nemen, kan niet. Wel zijn er klasmomenten en vrije bibmomenten over de middag. (CDR)