De Denker steunt mugheli

Foto Joke Couvreur

Een delegatie van de vzw Cultureel Genootschap ' De Denker ' trok naar de vliegbasis van de mugheli in Brugge om er een cheque van 1. 000 euro te overhandigen aan de mugdienst van het AZ Brugge. De financiële duw in de rug werd er warm onthaald en de leden van De Denker kregen een toelichting over de werking en een rondleiding.


(CDR)