Crisiscel Droogte behoudt maatregelen: water verspillen blijft uit den boze

Stad Roeselare blijft waakzaam in deze periode van langdurige droogte en volgt de toestand op de voet op. Gisteren kwam de crisiscel Droogte van de stad opnieuw bijeen.

"Er is geen reden tot paniek, maar waakzaamheid en proactief handelen zijn wel aan de orde", zegt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V).


"De stad houdt diverse maatregelen verder aan en bekijkt extra stappen. We geven slechts water in de vroege ochtend en de late avond om te voorkomen dat kostbaar water verdampt. Al het niet-essentiële groen wordt niet langer bewaterd. Enkel de recent aangelegde beplanting, de eenjarige of kostbare aanplantingen krijgen nog water, en dit alleen uit het Kanaal. Als de droogte aanhoudt en er een captatieverbod komt om water uit het Kanaal te halen, spreken we de strategische watervoorraden aan. Ook de aannemers die projecten uitvoeren in opdracht van de stad, krijgen dezelfde richtlijnen mee. We vragen de sportclubs zo min mogelijk te bewateren en dit ook enkel met water uit het Kanaal. Hiervoor moeten zij een captatieaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Er blijft constant overleg rond de droogte tussen de stad en de andere betrokken diensten en overheden. Zo bericht de stad permanent over alle nieuw genomen maatregelen naar de provinciale en Vlaamse overheden. De situatie blijft voortdurend gemonitord en indien de toestand verder verslechtert, komen er wellicht nieuwe maatregelen", aldus schepen Marc Vanwalleghem. De cel Droogte van stad Roeselare komt volgende week opnieuw bijeen en van zodra de toestand dit vereist. (CDR)