CC De Spil levert bijdrage aan eerste cultuurbos

Illustratiebeeld.
Laurence Machiels Illustratiebeeld.
Dertien West-Vlaamse cultuurpartners steken donderdag de spade in de grond voor het aanplanten van 625 vierkante meter nieuw bos in de Vallei van de Gondebeek in het Oost-Vlaamse Landskouter. Ook het Roeselaarse CC De spil draagt zijn steentje bij. 

In samenwerking met BOS+ en onder het peterschap van Wouter Deprez zullen dertien West-Vlaamse cultuurpartners, waaronder het Roeselaarse CC De Spil, donderdag helpen om 625 vierkante meter nieuw bos aan te planten in de Vallei van de Gondebeek in het Oost-Vlaamse Landskouter bij Oosterzele. 

Het bos komt er dankzij het project ‘Bij de Buren’ waarmee de West-Vlaamse cultuurhuizen al enkele jaren een selectie uit elkaars programma maken en hun eigen publiek met de bus meenemen naar een voorstelling bij hun cultuurburen. Naast het artistieke en sociale aspect wil het partnerschap dit jaar ook het ecologische aspect van ‘Bij de Buren’ benadrukken. 

Dertig mensen op een bus is ecologisch gezien beter dan dertig auto’s in de file. Bovendien gaat er per gereden kilometer naar de buren één euro naar het bebossingsproject in Oosterzele. Donderdag worden dankzij de aanplanting van driehonderd nieuwe bomen drie stukken bos, die opgedeeld waren door akkers, weer samengebracht tot een geheel. ‘Bij de Buren’ brengt met deze actie zodoende oude buren opnieuw bij elkaar.