Bezorgdheden rond Ventilus opgenomen in plan van aanpak

ANP
De voorbije maanden heeft het Ventilusproject, dat via een nieuwe hoogspanningslijn door West-Vlaanderen stroom van de windmolenparken op zee naar het binnenland wil brengen, de nodige onrust veroorzaakt. Alle bezorgdheden worden nu opgenomen in een plan van aanpak.

Roeselare werd nu geïnformeerd over de stand van zaken en de volgende stappen die zullen gebeuren in dit project. “Op 27 juni liep de publieke raadpleging af. Tijdens deze raadpleging organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Elia onder andere tien infomarkten in tien gemeentes. Het Departement Omgeving ontving 1.400 individuele reacties, veertig adviezen van gemeenten, de provincie en adviesinstanties en zeventien petities met 2.700 handtekeningen”, klinkt het. “Ook de stad Roeselare heeft haar advies overgemaakt. De stad is geen voorstander van extra bovengrondse hoogspanningsleidingen en benadrukt de noodzaak van een ondergrondse leiding. De belangrijkste zaken die in de vele reacties naar voor komen, zijn bezorgdheden over de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, suggesties over technologie, alternatieve tracés en de impact op natuur en landbouw. Het Planteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het Departement Omgeving en de coördinator voor het milieueffectrapport, verwerkt alle reacties in een plan van aanpak. In een nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en hoe dit zal gebeuren.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.