Appartementen verdringen 'monumenten'

IN 2019 GAAN ZUIDPAND EN PROXIMUSSITE TEGEN DE VLAKTE

Een simulatiebeeld van het project aan Het Zuidpand.
Charlotte Degezelle Een simulatiebeeld van het project aan Het Zuidpand.
In 2019 gaan twee Roeselaarse 'monumenten' tegen de vlakte. Het Zuidpand, ook wel gekend als de vroegere Grand Bazaar, ruimt plaats voor 96 appartementen. Ook de Proximussite, de vroegere RTT, gaat tegen de vlakte. In de Sint-Amandsstraat verrijst een nieuw kantoor voor Crefius, terwijl de rest van de site wordt ingevuld met drie appartemensblokken goed voor 71 flats.

Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen, wat ervoor zorgt dat er continu meerdere bouwkranen te zien zijn aan de skyline van de Rodenbachstad. En die trend lijkt de komende jaren aan te houden. Nu zijn er namelijk al vergunningsaanvragen binnen voor twee grote nieuwbouwprojecten die het hart van de stad deels een nieuw gezicht zullen geven.


In de Zuidstraat verdwijnen het Zuidpand, en het naastgelegen handelspand op nummer 26. Projectontwikkelaar Skyline Europe plant er 96 appartementen, zowel studio's als één- tot drieslaapkamerflats. evr-Architecten stond in voor het ontwerp. "Het gaat om twee bouwblokken, de ene aan de Zuidstraat en de andere aan de Verwerijstraat, met centraal een binnentuin", weet schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid. "Aan de Zuidstraat gaat het om vijf bouwlagen en twee teruggetrokken verdiepingen wat minder hoog is dan de huidige bebouwing. Aan de Verwerijstraat gaat het om vier volwaardige en een teruggetrokken verdieping. In het blok aan de Zuidstraat is er op het gelijkvloers en de eerste verdieping ook 330 vierkante meter voorzien voor horeca en andere ondersteunende functies. Het project gaat gepaard met dik 200 fietsenstalplaatsen en een ondergrondse parking goed voor 100 wagens. Binnen het project wordt ook de groene dreef van het Klein Seminarie aan de overkant van de Zuidstraat visueel doorgetrokken."

Huidig beeld van de Proximussite.
Joke Couvreur Huidig beeld van de Proximussite.

Fiets- en wandelstraat

Hendrik Conscience Vastgoed bvba heeft op zijn beurt grote plannen met de Proximussite. Ook deze wordt volledig gesloopt en vervangen door vier bouwblokken ontworpen door CAAN Architecten.


"Aan de kant van de Sint-Amandsstraat verrijst een kantoorgebouw, met vier en één teruggesprongen bouwlaag, voor Crefius", weet schepen Muylle. "De nauwe Wortelstraat wordt een ruime, aangename fiets- en wandelstraat met groenaccenten. Langs de Wortelstraat komt een bouwblok, variërend van vijf tot acht bouwlagen, met 40 appartementen, langs de H. Conciencestraat een appartementsgebouw met zes en één teruggetrokken bouwlaag met 19 appartementen en in het binnengebied komt een derde flatgebouw van vier verdiepingen met 12 appartementen. Onder het project komt een parkeergarage van twee verdiepingen. Het groene binnenplein zal publiek toegankelijk zijn en dienen als doorsteek van de Sint-Amands- naar de H. Consciencestraat."


De realisatie van beide projecten zal vermoedelijk een tweetal jaar duren.

De Proximussite zou er in de toekomst zo gaan uitzien.
Joke Couvreur De Proximussite zou er in de toekomst zo gaan uitzien.
Huidig beeld van Het Zuidpand of de vroegere Grand Bazaar.
Joke Couvreur Huidig beeld van Het Zuidpand of de vroegere Grand Bazaar.