Actiecomité verzet zich tegen komst prijsbreker Jumbo: “Leefbaarheid belangrijker dan paar centen korting”

Buurtbewoners bang voor geluids- en verkeersoverlast

Erwin Ureel en Ricky Arteel van actiecomité Leefbaar Schiervelde willen geen Jumbo in de achtertuin van de Schierveldewijk.
CDR Erwin Ureel en Ricky Arteel van actiecomité Leefbaar Schiervelde willen geen Jumbo in de achtertuin van de Schierveldewijk.
De mogelijke komst van de Nederlandse winkelketen Jumbo naar de leegstaande drukkerij Crea Printing Industries langs de Diksmuidsesteenweg stuit op verzet in de Schierveldewijk. De bewoners vrezen voor een verkeersinfarct, geluids- en parkeeroverlast. Het actiecomité Leefbaar Schiervelde maakte werk van een bezwaarschrift. “De ontwikkelaar wil hier op termijn, en met de schoentrekker, een volwaardig winkelcentrum inpassen. Wij willen niet nog een oververzadigde steenweg”, aldus woordvoerders Erwin Ureel en Ricky Arteel.

De aankondiging dat NV Beco Retail Invest een aanvraag indiende om op de site van Crea Printing Industries twee nieuwe winkelpanden te bouwen, stuit op verzet in de Schierveldewijk. In één daarvan zou de allereerste Jumbo-supermarkt in West-Vlaanderen ondergebracht worden. Het actiecomité Leefbaar Schiervelde, indertijd opgericht om de overlast door sportsite Schiervelde aan te klagen, is tegen de plannen gekant. “Als buur van de site kreeg ik begin januari een aangetekende brief die ons informeerde over het openbaar onderzoek”, vertelt Ricky Arteel. “Ik was meteen wakker geschud en informeerde me over de plannen. Toen ik de naam ‘Jumbo’ in het dossier zag, wist ik genoeg. Er zijn hier in de nabije omgeving niet minder dan vijf supermarkten, aanbod genoeg dus. Bovendien maak ik me zorgen over de impact op de buurt, die nu al geteisterd wordt door sluipverkeer. Ik sprak m’n buren aan en vond medestanders.” 

Ook Erwin is bezorgd om de komst van Jumbo. “We hebben hier jaren strijd geleverd om de wijk leefbaar te houden ondanks de komst van het Schierveldestadion en nu die situatie doenbaar is, valt er een nieuwe bom uit de lucht”, zegt hij.

De leegstaande site van Crea Printing Industries, waar de oude gebouwen gesloopt worden.
CDR De leegstaande site van Crea Printing Industries, waar de oude gebouwen gesloopt worden.

Het duo maakte de voorbije dagen werk van een lijvig bezwaarschrift waar ze sinds maandag mee op pad gaan in de wijk. “We willen de mensen informeren en sensibiliseren met het oog op het openbaar onderzoek dat nog tot en met 6 februari loopt. De verontwaardiging in de buurt is heel groot, zeker omdat de mensen van niets weten. Enkel de bewoners van de aanpalende percelen kregen een brief over het openbaar onderzoek.” 

Een Jumbo is hier totaal overbodig. Het kan niet zijn dat de leefbaarheid van onze buurt verkwanseld wordt voor een paar centen korting

Erwin Ureel

Overlast

Maar ook heel veel wijkbewoners tonen zich ongerust. “Afgelopen weekend, toen landbouwbeurs Agro Expo in Expo Roeselare plaatsvond, was de buurt al volledig vol geparkeerd en toen was er nog geen sprake van matchen van KSV Roeselare en Knack Volley. En wat met de extra verkeersdruk op de Diksmuidsesteenweg en het sluipverkeer door onze wijk dat ongetwijfeld nog zal toenemen als Jumbo hier de deuren opent? Wij vrezen een verkeersinfarct. Maar ook mogelijke wateroverlast door het volledig betonneren van de site en geluidsoverlast door de continue aanvoer en het laden en lossen van goederen aan de achterkant van de site baart ons zorgen. Bovendien is er ook nog het economisch aspect. Een Jumbo is hier totaal overbodig en allesbehalve positief voor onze binnenstad. Het kan niet zijn dat de leefbaarheid van de buurt verkwanseld wordt voor een paar centen korting.”

Een simulatiebeeld uit het ingediende dossier. Links van de site vind je Crelan, rechts Dekeyzer Keukenarchitecteur.
3architecten Een simulatiebeeld uit het ingediende dossier. Links van de site vind je Crelan, rechts Dekeyzer Keukenarchitecteur.

Amper parking

Het actiecomité vreest ook voor wat later nog komen zal. Want de vergunning die aangevraagd werd, gaat nog maar over de eerste fase van een groter project. “Naast de Jumbo en het kleinere winkelpand wil de ontwikkelaar op termijn nog extra winkelpanden realiseren op de site van AZ Delta langs de Schierveldestraat en ook tot aan de Diksmuidsesteenweg”, zeggen Erwin en Ricky. “Als het van hen afhangt, verrijst er hier een ‘mammoetcenter’ en dat met amper parking en langs een invalsweg die nu al verzadigd is. We geloven dan ook dat zowel het stadsbestuur als de lokale economie onze partner zijn in dit verhaal. Leefbaarheid moet primeren.”

Het stadsbestuur doet voorlopig geen uitspraken over de vergunningsaanvraag. Na het openbaar onderzoek heeft de stad tijd tot 6 april om een standpunt in te nemen en hierbij zullen ze de economische wenselijkheid, de mobiliteit en de eventuele bezwaren meenemen. Meer informatie over het protest tegen de plannen via leefbaar.schiervelde@gmail.com.