Aantal parkeerboetes blijft stabiel, aantal niet-betaalde stijgt

Het aantal uitgeschreven parkeerretributies blijft ongeveer even hoog, het aantal niet-betaalde stijgt en amper 3,6 van alle retributies wordt uitgeschreven in Krottegem.

Dat zijn de drie conclusies die het Vlaams Belang trekt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Filip Deforche. "Er is geen sprake van een daling van het aantal retributies sinds 2017. Dagelijks worden nog steeds tussen 125 en 145 parkeerboetes uitgeschreven", aldus Deforche. "Daarnaast is het aantal niet betaalde retributies gestegen van 5,3 procent in 2015 naar 7,6 procent in 2016." Deforche wou tot slot vernemen op welke manier het parkeerbeleid in de wijk Krottegem wordt opgevolgd. Daar waren eerder wat strubbelingen waardoor de parkeerwachters er altijd per twee op pad gaan. "Het antwoord dat we hier kregen doet de wenkbrauwen fronsen. 3,6 procent van de retributies in Roeselare wordt in Krottegem uitgeschreven., maar Krottegem beslaat 6,9 procent van het aantal parkeerplaatsen dat nv Parkeren Roeselare in Roeselare controleert", aldus Deforche. "Het schepencollege liet ons weten dat dit relatief lager aantal retributies versus het aantal parkeerplaatsen zich laat verklaren uit het feit dat er meer geparkeerd wordt in de echte winkelkern en daar dus in verhouding meer uitgeschreven wordt. We kregen echter geen antwoord op de vraag of het aantal niet-betaalde retributies in Krottegem hoger ligt dan in de rest van de stad." (CDR)