"Trakelweg blijft dicht"

Open Vld-raadslid ijverde tijdens de gemeenteraadszitting om de Trakelweg opnieuw open te stellen voor het verkeer. "Drie grote spelers rond de Vaart kochten recent site Hanekop aan. Door deze aankoop en de geplande investeringen op deze site lijkt het opportuun om de afgesloten rijweg aan de Kop van de Vaart terug te openen", stelt Francis Reynaert. "Zo kunnen de omliggende bedrijven vlotter laden en lossen, maar wordt de buurt er voor zwakke weggebruikers een stuk veiliger. Je kunt het stijgend aantal vrachtwagens tussen beide kanten van de Vaart toch niet verplichten via de Veldstraat naar de site Hanekop te rijden? Ook een draaibeweging via de Schaapsbrug zou volledig in strijd zijn met het fijne stof, de veiligheid en het is ecologisch onverantwoord om vrachtwagens kilometers te laten omrijden om op een steenworp te gaan laden of lossen."


Schepen van Mobiliteit Griet Coppé meldde dat de Trakelweg niet opnieuw open gaat. "De mensen van het industriegebied moeten richting Schaapbrugge en Bruanebrug, niet richting Veldstraat", zegt ze. "Maar in de begroting van 2018 hebben we een budget ingeschreven voor een studie naar hoe de we infrastructuur tussen de rotonde aan het Spillebad en die aan de brandweerkazerne kunnen herinrichten voor zo vlot mogelijk verkeer." (CDR)