'Njet' van Ledegem voor serrecomplex

GEMEENTE VOLGT BUURT EN WEIGERT BOUWVERGUNNING

Het Ledegemse college van burgemeester en schepenen heeft gisteren tijdens een bijzondere zitting beslist om de bouwvergunning voor een gigantisch serrecomplex voor slateelt op de grens van Roeselare en Ledegem te weigeren. Daarmee geven ze gehoor aan massaal protest uit de buurt en van de stad Roeselare.

De buren van de plaats waar het serrecomplex van de Moorsleedse Plantenkwekerij Vermeulen moest komen, hadden tijdens twee infosessies al duidelijk laten verstaan dat ze niet te vinden waren voor de plannen. Het slateeltbedrijf, dat uit onder meer acht hectare serres zou bestaan, moest komen op de hoek van de Kortewagen- en Veldstraat. De grootste bemerking was de impact op de mobiliteit in de onmiddellijke omgeving, en op het centrum van Beitem. Ook het industriële karakter van het bedrijf en de vrees voor wateroverlast lagen de buren op de maag. In totaal kwamen tijdens het openbaar onderzoek 69 bezwaarschriften binnen. Ook de stad Roeselare had een negatief bezwaar/advies ingediend, omdat de meeste omwonenden op Roeselaars grondgebied wonen.


De gemeente Ledegem had tot maandag de tijd om een beslissing te nemen over het al dan niet verlenen van de aangevraagde bouwvergunning. "We hebben het dossier grondig uitgeplozen en er zelfs een extra schepencollege aan gewijd", weet burgemeester Bart Dochy (CD&V). "Ik ben ervan overtuigd dat we alles correct gespeeld hebben naar de buurgemeenten toe die betrokken partij zijn. We hebben geprobeerd om, ondanks de vele emoties, de objectiviteit te bewaren. Uiteindelijk hebben we beslist om de vergunningsaanvraag te weigeren. We vinden dat de opgelegde afstandsregels toegepast moeten worden. Dat betekent dat het complex 100 meter van het woonuitbreidingsgebied ingeplant moet worden, wat hier niet het geval was. Ten tweede kregen we eergisteren een negatief advies van de waterloopbeheerder. Uit de plannen kan je niet opmaken of men voldoet aan de verplichte buffercapaciteit. Tot slot staan er nog heel wat onduidelijkheden en fouten in het dossier."

Bezwaar aantekenen?

Nu het Ledegemse gemeentebestuur 'njet' zegt tegen het complex, kan Plantenkwekerij Vermeulen nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie. "Ze hebben hiervoor na de betekening van onze beslissing dertig dagen de tijd", weet Dochy. Of er effectief bezwaar aangetekend zal worden, is voorlopig onduidelijk. "We moeten alles nog eens goed bekijken", reageert zaakvoerder Geert Vermeulen, die de zaak samen met z'n broer Johan runt. "Nu is het moeilijk om te reageren. Of we ontgoocheld zijn? Dat is veel gezegd."