"Motivatie is alles. Alle brandweerlui hebben elkaar nodig"

CHRISTIAN GRYSPEERT IS NIEUWE COMMANDANT HULPVERLENINGSZONE MIDWEST

Christian Gryspeert is klaar voor de job als nieuwe zonecommandant.
Foto Hans Verbeke Christian Gryspeert is klaar voor de job als nieuwe zonecommandant.
Hoewel hij pas op 1 september met pensioen gaat, gaf Donald Withouck deze week al de fakkel van commandant in de hulpverleningszone Midwest door aan één van zijn naaste medewerkers. Christian Gryspeert (44) voelt zich klaar voor de job. "Maar alleen kan ik dit niet. Elk van onze 650 brandweermannen is een belangrijke schakel", zegt hij.

'Majoor-ingenieur', staat op zijn naamkaartje. "Maar zeg gerust Christian", klinkt het joviaal als we binnenstappen bij de man, die straks de leiding krijgt over 650 brandweermannen in onze regio. "Ik ben nu zonecommandant, veel verandert er eigenlijk niet. Tot vorige week was ik directeur preventie en operaties, zoals dat heet. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor het hele plaatje. Het is dus belangrijk om goed omringd te zijn met bekwame mensen. Er was tot dusver vrijwel dagelijks overleg tussen de drie beroepsofficieren, die hun kantoor hebben op het Accent Business Park: de zonecommandant, ikzelf en Peter Vangierdegom. Straks gaan we naar een structuur waarbij de zonecommandant bijgestaan wordt door vier officieren. Peter is daar één van, het is nog even wachten om ook de namen van de anderen bekend te maken."

Logische kandidatuur

Gryspeert is Roeselaarnaar, gehuwd en vader van drie kinderen. "Ik werkte lang in de privésector tot ik in 2005 koos om beroepshalve bij de brandweer aan de slag te gaan. Het was een voorrecht om op de eerste rij te staan bij de uitbouw van de brandweerzone Midwest. Eigenlijk lag het voor de hand dat ik minstens zou overwegen om de afscheidnemende zonecommandant op te volgen. Met volle goesting heb ik mijn kandidatuur gesteld, als enige overigens én met goed resultaat."


Door zijn nieuwe functie zal Gryspeert alleen nog fysiek aanwezig zijn op grote interventies. "Het is niet mogelijk de job van zonecommandant te combineren met een wachtdienstsysteem om mee uit te rukken bij de eerste de beste interventie", legt hij uit. "Of ik dat zal missen? Niet echt. Wat ik in al die jaren gezien, geleerd en met veel plezier gedaan heb, zal nuttig blijven. Een chef moet toch weten waarmee zijn medewerkers in het veld geconfronteerd worden?"

Alle posten bezoeken

Met tijd en boterhammen, zoals hij zelf zegt, zal Christian Gryspeert elk van de zeventien brandweerposten bezoeken. "Om nog meer mensen te leren kennen en mijn oor te luisteren te leggen, over wat leeft bij de vrijwilliger, de beroepsbrandweerman en de officieren. Ik wil een vinger aan de pols houden en inspelen op vragen en bekommernissen. Natuurlijk ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat niet alles onmiddellijk opgelost kan worden. Voor iedereen goed doen, is onmogelijk. Midwest is geen ideale zone, maar het groot aantal brandweerposten in een gebied met veel woonkernen is een ongelooflijke luxe voor de bevolking. We staan dicht bij de burger en in een mum van tijd kunnen we hulp bieden. Die kleinschaligheid leidt er echter ook toe dat een aantal van onze mensen naar hun gevoel te weinig de kans krijgt om uit te rukken. Want laten we eerlijk zijn: een pompier wil in zijn brandweerwagen springen om mensen te gaan helpen. We kijken niet uit naar een brand of een ongeval, maar als het zich voordoet, willen we er wel allemaal staan. Ergens verlangt iedereen - beroeps of vrijwilliger - ernaar om de opgedane kennis van opleiding en oefeningen in de realiteit om te zetten."

Preventie

Stokpaardje van de nieuwe zonecommandant is zonder twijfel het luik preventie. "Elke brandweerman is ook een ambassadeur die het preventiebewustzijn bij de burger moet helpen vergroten. Verstandig omgaan met warmte, hittebronnen en vuur, dat is de boodschap. We zijn getraind om efficiënt tussen te komen bij brand, maar dan is het eigenlijk te laat. Veel belangrijker is om brand te vermijden. Om maar één voorbeeld te geven: elk jaar opnieuw merken we dat mensen de nog warme as van hun barbecuetoestel uitgieten onder een haag of in een vuilnisbak. Dat is om problemen vragen. Ook het belang van EHBO moeten we aanscherpen. Herinner je je nog Hanne, dat meisje van 17 uit het Klein Seminarie dat enkele maanden geleden in het centrum een bejaarde dame reanimeerde op straat? Welnu, Hanne had kort daarvoor EHBO-lessen gekregen op school. Meteen was het nut van die lessen bewezen. Haar verhaal spreekt tot de verbeelding. Jonge mensen snappen het belang van EHBO. Dat kan alleen maar goeie dingen opleveren en als brandweerdienst juichen wij dat toe", besluit Gryspeert.Video