Voetbalvelden niet toegankelijk

De voetbalvelden aan het gemeentelijk sportterrein Bavelstraat en aan het sportcentrum De Valk zijn in de maanden mei, juni en juli niet toegankelijk wegens jaarlijks onderhoud. De velden worden opnieuw gedeeltelijk ingezaaid.


Enkel bij uitzondering, en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, mag men bij evenementen gebruik maken van de terreinen.