Plattelandsmuseum van Mie Tracteur gaat virtueel

Het museum van Mie Tracteur bestaat enkel nog op het internet. Het plattelandsmuseum van de tractorminnende Rosette Moscato is niet langer open. Ze is wel alles aan het documenteren zodat geïnteresseerden alsnog op de website terecht kunnen.


Het was de droom van Rosette om kinderen en nieuwe generaties meer bij te brengen over het vroegere Kempense landbouwleven. De voorbije jaren schuimde ze met haar tractor en mobiel museum heel wat basisscholen af waar ze kinderen liet zien hoe het boerenleven er ooit uitzag. Het leverde haar de naam Mie Trakteur op. Twee jaar geleden begon Mie haar kennis en didactisch materiaal te stallen in een oude landbouwhoeve met de bedoeling er een plattelandslandsmuseum van te maken. Maanden lang probeerde Mie Tracteur haar museum open te krijgen, maar ze stootte steeds tegen regelgeving zoals brandveiligheid. Dus besliste ze uiteindelijk om alles op het internet te zetten. Ze maakte honderden foto's van haar ingericht museum en die zullen weldra op het internet te vinden zijn. Voor meer informatie over het virtueel plattelandsmuseum kan je terecht op www.mietracteur.eu. (DVGT)