900 ton asbest gevonden bij saneringswerken

Aan de Nijverheidsweg in Rijkevorsel is de firma Snoeys uit Brecht op een verstopt asbeststort van ruim 900 ton gebotst tijdens saneringswerken. Het stort is achtergelaten door Eurosloop, een failliete firma uit Sint-Lenaarts.

Eurosloop was gespecialiseerd in de afbraak van gebouwen en het storten van bouwafval. Het bedrijf ging failliet en liet een berg afval achter. Terreineigenaar Guido Schrijvers haalde er de firma Snoeys bij om het bedrijf te saneren. Dat kost de eigenaar 200.000 euro. Onder 700 ton zand vond de firma een stort van 200 ton met asbesthoudend materiaal. Daardoor was het zand ook vermengd met de asbest. Het bedrijf, dat een speciale opleiding volgde rond asbestverwijdering, slaagde er in om al 600 ton asbesthoudend afval weg te voeren. Het zand is niet meer te zuiveren en moet naar een stortput voor asbest in Houthalen vervoerd worden.

Kankerverwekkend

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal microscopische naaldachtige vezels die kankerverwekkend kunnen zijn. Toch betekent asbest niet meteen gevaar. Het gevaar hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Het is dus volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is. Enkel wanneer de materialen uit elkaar vallen en de fijne vezels zich in de lucht verspreiden is het gevaarlijk. Dan kunnen de vezels in de longen belanden bij het inademen. In Rijkevorsel wordt het asbeststort natgespoten, zodat het saneren veilig kan gebeuren. (KCS)