Riemst helpt sluikstorten in kaart te brengen

OVAM WIL SAMEN MET PILOOTGEMEENTE PROBLEEM AANPAKKEN

Op plaatsen waar een sluikstort wordt opgeruimd, wordt een bord gezet om te melden dat de omgeving weer proper is.
Dalemans Op plaatsen waar een sluikstort wordt opgeruimd, wordt een bord gezet om te melden dat de omgeving weer proper is.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) pakt uit met een breed onderzoek rond sluikstorten. Hiervoor zijn zes steden en gemeenten in Vlaanderen uitgekozen als pilootgemeente. De landelijke gemeente Riemst is de enige uit Limburg die meedoet. "We willen het fenomeen zo volledig mogelijk in kaart brengen", zegt Sofie De Keyser, woordvoerder van OVAM.

Mensen blijven argeloos grote hoeveelheden afval in de bossen, langs bermen of rond vuilnisbakken dumpen. Ook in een landelijke gemeente als Riemst blijft het een hardnekkig probleem. "Vroeger vonden we de gevallen van sluikstorten veelal in het veld, langs ruilverkavelingswegen", legt burgemeester Mark Vos uit. "Vandaag treffen we ook hopen afval aan in de buurt van vuilnisbakken die we plaatsen."

Bevraging

Vorig jaar werd in Riemst 60 ton sluikafval opgehaald. Welgeteld 95 meldingen liepen binnen bij de gemeente en politie. De laatste schreef 39 pv's uit. Negen daders werden op heterdaad betrapt. De boete bedraagt 500 euro. Als het sluikstort groter is dan één kubieke meter komt daar 250 euro bovenop. Om de orde van grootte van het sluikstorten te kennen en actie te ondernemen tegen de kwaal start OVAM met een onderzoek.

"Meten is weten"

"Meten is weten", weet Sofie De Keyser te vertellen. "Eerst vragen we de pilootgemeenten dat ze helpen bij het opstellen van een vragenlijst over sluikstorten. We houden een respresentatieve steekproef met een telefonisch enquête. We willen weten waar en wanneer stiekem afval wordt gedumpt", zegt ze. "We stellen een profiel op van de daders. Waarom doen ze het? Een vervolgstudie gaat na welke afvalfracties gestort worden. Met een derde studie willen we een beeld van hoeveel er gestort wordt en wat het kost om het afval op te ruimen." Nog tegen eind dit jaar worden de resutlaten van het onderzoek verwerkt en bekendgemaakt. "Aan de hand van de gegevens kunnen we het probleem aanpakken."

Kenniscentrum

"Een ambtenaar van de gemeente is constant bezig met het opruimen van sluikstorten en zwerfvuil", laat burgemeester Vos weten. "Ook vrijwilligers ruimen afval op. Op de plaats waar een sluikstort wordt opgeruimd, plaatsen we een bord dat de plek weer proper is. En dat helpt doorgaans gezien op die plekken minder of niet meer gesluikstort wordt."


En schepen van leefmilieu Mathieu Eycken vervolgt: "Ook sluiten we met slagbomen bepaalde wegen af die toegang geven tot een sluikstort zodat er geen wagens meer kunnen passeren. We overwegen om in overleg met de buurgemeenten Bilzen en Hoeselt, waarmee we ook een politiezone vormen, mobiele camera's aan te kopen om sluikstorters op heterdaad te betrappen." Limburg.net is mee betrokken bij het onderzoek. "Het in kaart brengen van sluikstorten helpt om een kenniscentrum rond het fenomeen in Limburg uit te bouwen", reageert Chris Somers, directeur limburg.net. "Kwestie van te komen tot een gezamenlijke en éénvormig aanpak van het sluikstorten."