Reusachtige put van 30 ton tegen wateroverlast

Gisteren werd de 30 ton zware verdeel- en inspectieput geplaatst aan de Kuilenzouw.
Foto Mine Dalemans Gisteren werd de 30 ton zware verdeel- en inspectieput geplaatst aan de Kuilenzouw.
Op de Keelstraat in Vroenhoven werd gisteren een grote verdeel- en inspectieput in gewapend beton geplaatst, een laatste grote ingreep op het grondgebied van Riemst om overstromingen tegen te gaan.

Met een reusachtige kraan werd de put van 30 ton opgetild en voorzichtig in de bouwput neergelaten. "Hiermee zal het regenwater dat van de hoger gelegen velden komt niet langer gemengd worden met het water dat uit het dorp komt", aldus burgemeester Mark Vos. Het plaatsen van de verdeelput - het water wordt letterlijk verdeeld in twee verschillenden stromen - is een belangrijke stap tegen wolkbreuken zoals die van 27 mei 2016. Toen viel 60 liter water in een half uur uit de lucht. De zondvloed veroorzaakte grote schade in tuinen, gazons, garages, binnenkoeren en kelders van huishoudens op de Bovenstraat in Kanne en de Keelstraat in Vroenhoven. "De put kan een neerslag van 90 liter in een uur opvangen en laten doorstromen naar het nabijgelegen Albertkanaal", legt David Maesen, toezichter van de waterdomeinen bij de provincie, uit.

Openleggen beek

De put, die ook dient om inspecties te doen naar het waterpeil bij hevige regenval, werd voor het eerst gebouwd om wateroverlast tegen te gaan. "Het water van de velden stroomt boven in de put in een bedding die uitmondt in een beek (lees, de Kuilenzouw) die onderaan de keelstraat ingebuisd was maar nu terug is opengelegd", vervolgt David Maesen. "Het water dat van de straat en het dorp komt, stroomt door een beek onderaan in de put" De hele operatie kost 630.000 euro. Goed 500.000 euro is voor rekening van de gemeente, de rest voor de provincie en Infrax. Over een lengte van 200 meter is de beek al opengelegd, de rest van de beek die door de velden loopt, blijft open maar werd wel grondig geruimd en geprofileerd voor een betere afvoer van het water. Met de betonnen put zijn de ingrepen tegen wateroverlast nog niet helemaal uitgevoerd. "De komende maanden worden op de Hageveldstraat nog twee dammen aangelegd", laat schepen van Landbouw Guy Kersten weten. "Met de vier dammen die al in het voorjaar van 2017 werden aangelegd, zijn er dat zes. Met dank aan de landbouwers die instemden met de het plaatsen van de dammen." (LXB)