Milieuvergunning windmolens afgeketst

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege weigert een milieuvergunning af te leveren voor de bouw van drie windmolens in Els, een gehucht van Millen. Nv Eneco Wind Belgium stootte eerder al op een 'njet' van de Limburgse bestendige deputatie.


Hoewel de minister rond het project gunstige adviezen kreeg, kent ze geen milieuvergunning toe. Eneco heeft na het afsluiten van het openbaar onderzoek immers nog extra documenten aan het dossier toegevoegd. Dat betekent dat de omwonenden die documenten nooit hebben kunnen inkijken. Concreet heeft Eneco een aangepaste versie van het compensatieplan voor akkervogels toegevoegd. "De windmolens zijn voorzien in de aanvliegroutes van akkervogels", legt burgemeester Mark Vos uit. "De bouwheer moet dus maatregelen nemen om de vogels te beschermen." Eneco Wind Belgium kan nu nog bij de Raad van State bezwaar aantekenen tegen de weigering van de minister.


Tijdens het openbaar onderzoek hebben het actiecomité Verontruste Burgers en omwonenden 486 bezwaren ingediend die voornamelijk betrekking hebben op de natuur, het landschap en de levenskwaliteit. (LXB)