Gemeenten willen aanpassing van herindeling vredegerechten

Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft minister van Justitie, Koen Geens, een brief geschreven met de vraag om onder het vredegerecht van Turnhout te vallen. Volgens de geplande herindeling worden inwoners van Kasterlee voortaan naar Mol verwezen. "Maar dat is niet logisch", zegt burgemeester Ward Kennes. De gemeenten Retie en Dessel verkiezen dan weer Mol boven Turnhout.

Wanneer de deuren precies sluiten, is nog niet geweten. Twee maanden geleden raakte wel al bekend dat de vredegerechten van Geel, Arendonk, Hoogstraten en Herentals op termijn zullen verdwijnen. Dat is het gevolg van een gerechtelijke herindeling. Het gemeentebestuur van Kasterlee kan zich niet vinden in het vooropgestelde alternatief. "Zo wordt bijvoorbeeld vredegerecht Geel bij Mol gevoegd en vredegerecht Arendonk bij Turnhout. Maar deze herindeling heeft voor de betrokken burgers negatieve gevolgen", vertelt burgemeester Kennes. Zoals de hervormingsvoorstellen nu op tafel liggen, zullen de inwoners van Kasterlee (die voorheen naar Geel moesten) in de toekomst naar Mol worden verwezen. De inwoners van Retie en Dessel zaten dan weer bij Arendonk, maar moeten in de toekomst naar Turnhout. De gemeenbesturen van Retie en Dessel geven te kennen dat zij liever bij het vredegerecht van Mol worden ingedeeld. "Kasterlee sluit zich daarbij aan, maar dan in de omgekeerde richting", aldus Kennes. "Kasterlee is een buurgemeente van Turnhout en beschikt over goede bus- en treinverbindingen met deze stad. Kasterlee zit ook met Turnhout in dezelfde politie- en hulpverleningszone. Zou het niet logischer zijn dat onze inwoners zich tot de vrederechter in de dichtstbijzijnde en vlot te bereiken buurstad kunnen wenden? Ook voor Retie en Dessel lijkt een andere indeling meer aangewezen, omwille van de bereikbaarheid en omdat zij met meerdere samenwerkingsverbanden gericht zijn op Mol."

Brief

Het gemeentebestuur van Kasterlee roept minister van Justitie, Koen Geens, op om alle Kempense vragen tot aanpassing samen te bekijken in Brussel. "Het gaat om verschuivingen in beide richtingen, zodat ze elkaar in evenwicht houden. Een bijsturing van de herindeling verhoogt de bereikbaarheid van de vrederechters en geeft blijk van bestuurlijke coherentie ", besluit Kennes. (JVN)