Acht everzwijnen geschoten tijdens drukjacht in Gewestbos Ravels: in november ook al 19

Acht everzwijnen werden geschoten
Natuur en Bos Acht everzwijnen werden geschoten
In het Gewestbos in Ravels zijn dinsdag acht everzwijnen geschoten. Het was de tweede drukjacht in enkele maanden die Natuur en Bos er organiseerde. In november 2019 werden in het Gewestbos al eens 19 everzwijnen geschoten.

Voor de tweede keer in evenveel maanden organiseerde Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid een zogenaamde drukjacht in het Gewestbos van Ravels. “De twee drukjachten in het Gewestbos van Ravels waren nodig om er de populatie everzwijnen onder controle te blijven houden. Er werden verschillende vaststellingen gedaan van schade aan landbouwgrond en tuinen. Aangezien een populatie everzwijnen snel kan evolueren, blijven deze ingrepen noodzakelijk”, zegt Patrick Engels, terreinbeheerder bij Natuur en Bos . “Na deze beide drukjachten, kort op elkaar, kan het bos nu voor een langere tijd terug met rust gelaten worden. Op die manier wordt de hinder voor fauna en flora, maar ook voor passanten en recreanten, tot een minimum beperkt.”

Verdwaalde kogels

De everzwijnen werden geschoten tijdens een ‘stille drukjacht’. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van hoogzitten en drijvers. “Er worden tijdens de jacht geen honden ingezet. Een team van drijvers laat de everzwijnen richting de hoogzitten bewegen. Ze worden niet opgejaagd en verplaatsen zich rustig. Het gevaar op verdwaalde kogels is bij deze vorm van jacht onbestaande, omdat van bovenaf naar de grond geschoten wordt. Deze techniek wordt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de omliggende regio’s reeds jaren toegepast.”

De jacht werd op voorhand op het terrein aangekondigd om recreanten te waarschuwen. De toegang tot het gebied werd verboden. “Het gemeentebestuur en de lokale politie hebben bijkomende ondersteuning geboden door het verkeer langs het natuurgebied tijdens de jacht te onderwerpen aan een snelheidsbeperking. Op die manier wordt getracht het risico op ongevallen door overstekende dieren ten allen kosten te voorkomen.”