"Evenementen, sport en opslag op Weelde Depot"

CD&V DOKTERT TOEKOMSTVISIE UIT VOOR 17 AANGEKOCHTE LOODSEN

Er zal ook onderzocht worden of de hallen onderling verbonden kunnen worden.
ton wiggenraad Er zal ook onderzocht worden of de hallen onderling verbonden kunnen worden.
CD&V in Ravels heeft een toekomstvisie uitgedokterd voor Weelde Depot. De meerderheidspartij wil de 17 loodsen op het militaire domein gebruiken voor evenementen, sport en stockage. Er zal ook onderzocht worden of sommige loodsen via vaste constructies met elkaar verbonden kunnen worden. "Om een nog grotere evenementenhal te creëren", klinkt het. De toekomstvisie voorziet ook de bouw van een polyvalent gebouw, en de aanleg van een groenbuffer om buurtbewoners af te schermen.

Nadat er al jaren over gesproken werd, hakte het gemeentebestuur in november 2016 de knoop door: Weelde Depot werd aangekocht voor 3,1 miljoen euro. Het voormalig militaire domein is 48 hectaren groot, en telt zeventien loodsen van 100 bij 50 meter.


Op welke manier Weelde Depot zou ingevuld worden, lag op het moment van de aankoop nog niet vast. Maar intussen heeft CD&V in Ravels haar toekomstvisie voor het militaire domein klaar. De partij wil de loodsen gebruiken voor evenementen, sport en stockage. "De 6 hallen die zich tegen de straatkant bevinden, willen we inrichten voor 'publiek gebruik'. Denk maar aan de Agridagen of andere evenementen", klinkt het bij CD&V in Ravels. "De 4 daaropvolgende hallen zouden ingericht kunnen worden voor sport. Deze hallen moeten ondersteunend zijn voor lokale sportverenigingen, maar kunnen ook bovengemeentelijke sport naar Ravels brengen."


De 7 hallen helemaal achteraan het domein, wil CD&V inrichten voor opslag en stockage van goederen. "We opteren een laag-dynamisch gebruik. Enkel goederen die sporadisch gebruikt worden (zoals carnavalswagens, red.) , mogen er opgeslagen worden. En ook opslag van gevaarlijke goederen kan niet. De veiligheid moet ten allen tijde gegarandeerd worden, zowel op als rond het volledige terrein. Lokale, startende ondernemers zouden in deze hallen ook de kans moeten krijgen om op een kleinschalige manier een onderneming op te starten."

De loodsen kunnen goed gebruikt worden als beurshal voor bijvoorbeeld de Agridagen.
ton wiggenraad De loodsen kunnen goed gebruikt worden als beurshal voor bijvoorbeeld de Agridagen.

Loodsen verbinden

Om toekomstige organisatoren van evenementen nog meer mogelijkheden te geven, overweegt CD&V ook om verschillende loodsen met elkaar te verbinden door middel van vaste constructies. "Nog voor de aankoop van het domein, hebben er reeds enkele grote evenementen plaatsgevonden", motiveert CD&V. "Organisatoren kozen er soms voor om een verbinding te maken tussen hallen en zo een grotere evenementenhal te creëren of een vlottere doorgang naar verschillende hallen te voorzien. Wij willen de mogelijkheid laten bekijken om een blijvende constructie tussen verschillende hallen te voorzien."

Een luchtbeeld van de 17 hallen op het vliegveld van Weelde met hun nieuwe bestemming.
Ton Wiggenraad repro Een luchtbeeld van de 17 hallen op het vliegveld van Weelde met hun nieuwe bestemming.

Polyvalent gebouw

Rechts van de zes voorste hallen voor evenementen, ziet CD&V Ravels graag een polyvalent gebouw verschijnen.


"Het gebouw zou dienen als kloppend hart van het domein, met administratieve en logistieke ondersteuning voor alles wat er in de hallen en op het terrein gebeurt. We denken daarbij aan het aanbieden van dienstverlening die nodig is: burelen, een vergaderruimte of auditorium, toiletten, douches, enzovoort. We willen bovendien de mogelijkheid laten onderzoeken of er ook beperkte overnachtingsmogelijkheden aangeboden kunnen worden in dit polyvalent gebouw voor bijvoorbeeld organisatoren van meerdaagse evenementen", luidt het. "CD&V Ravels denkt er ook over na om een conciërge-woning in dit gebouw onder te brengen. Het gebied is zo enorm dat - om de bewaking van het terrein te garanderen - het niet onlogisch zou zijn dat er iemand permanent op het terrein aanwezig is."


CD&V voorziet in haar toekomstvisie ook een gemeentebos aan de linkerkant van het terrein. De groene zones tussen de hallen, kunnen op langere termijn wel verdwijnen. Aan de rechterkant van het domein voorziet CD&V dan weer de inplanting van een groenbuffer om de hinder en inkijk voor buren zoveel mogelijk te beperken. Op de daken van de loodsen ziet CD&V graag zonnepanelen verschijnen.


Met het opstellen van deze visietekst is er nog geen enkele concrete knoop doorgehakt over de toekomst van Weelde Depot. Maar gezien de status van CD&V binnen het gemeentebestuur - CD&V heeft in Ravels altijd al een absolute meerderheid gehad - is de kans groot dat het deze richting zal uitgaan.


Onder meer op basis van deze toekomstvisie van CD&V zal nu samen met IOK een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) worden opgesteld om te bepalen wat wel en niet mag op het domein.