Zwerfvuil ruimen met de kraan open

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN RANST

Aan de kade in Emblem wordt vaak massaal zwerfvuil achtergelaten.
Benoit De Freine Aan de kade in Emblem wordt vaak massaal zwerfvuil achtergelaten.
Net als in veel gemeentes vormt ook in Ranst zwerfvuil een probleem. Verschillende burgers hebben zich al geëngageerd om regelmatig de bermen op te ruimen, maar het is dweilen met de kraan open. Zouden GAS-boetes een doeltreffend middel kunnen zijn om sluikstorters af te schrikken?

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) gelooft niet in GAS-boetes als wondermiddel om zwerfvuil tegen te gaan. "Ik stel vast dat in gemeentes waar dat systeem wordt toegepast het probleem van het sluikstorten even groot blijft", vertelt de Ranstse burgemeester. "Dé moeilijkheid is en blijft sluikstorters identificeren. De hogere overheid zou ook strengere sancties moeten opleggen."


Bij Open Vld merkt men op dat het vervolgen van sluikstorters geen prioriteit is voor het parket en dat de daders dus vaak vrijuit gaan. "Het zou kunnen dat het parket zich momenteel niet al te veel focust op dit soort dossiers, maar dat wil niet zeggen dat mensen die afval dumpen in Ranst helemaal niets riskeren", benadrukt Lode Hofmans. "Als de politie kan achterhalen wie verantwoordelijk is voor een groot sluikstort, sturen wij de factuur voor de opruiming naar de persoon in kwestie. Die kosten kunnen redelijk hoog oplopen."


Zwerfvuil en sluikstorten helemaal bannen kan volgens Hofmans alleen als je een mentaliteitswijziging kan bekomen bij de burgers. "Hopelijk zet het werk dat onze vrijwillige opruimploegen doen andere mensen eens aan het nadenken."


Het invoeren van GAS-boetes is één van de programmapunten die N-VA Ranst in de komende legislatuur graag wil verwezenlijken. De partij hoopt er onder andere parkeerproblemen mee aan te pakken, maar ziet het even goed als een middel om sluikstorters te sanctioneren.

Geen vervolging door parket

"GAS-boetes gaan heel de problematiek rond zwerfvuil niet oplossen, maar ze kunnen wel bijdragen tot een oplossing", gelooft lijsttrekker Johan De Ryck. "Als een sluikstorter op ons grondgebied vandaag de dag door de politie wordt betrapt, dan wordt hij toch niet bestraft. De politie kan eventueel wel een proces-verbaal uitschrijven, maar wie dat naast zich neerlegt blijft buiten schot. Voor het parket is sluikstorten geen prioriteit en dus komt er geen vervolging. Met een GAS-boete is dat anders. De gemeente int die boetes zelf en kan desnoods een deurwaarder sturen."


Criticasters zullen opwerpen dat de kans op het betrappen van een sluikstorter hoe dan ook niet bijster groot is. "De kans op betrapping wordt niet groter met het systeem van GAS-boetes", beaamt Johan De Ryck. "Maar nogmaals: als het zo ver komt, hangt er ten minste een echte straf aan vast. De geïnde boetes kan de gemeente vervolgens investeren in het verder faciliteren van de vrijwillige opruimploegen die er in Ranst werden opgericht."