Windturbines in Oelegem krijgen opnieuw wind van voren: actiecomité dient 676 bezwaarschriften in

Een simulatie van de geplande windturbine aan de Keerbaan.
Omgevingsloket Vlaanderen Een simulatie van de geplande windturbine aan de Keerbaan.
Het actiecomité tegen de bouw van drie windturbines in Oelegem, heeft 676 bezwaarschriften overgemaakt aan de gemeente. Dat zijn er 14 keer meer dan bij de vorige bouwaanvraag van de firma. Na een niet-bindend advies door het college zal de provincie Antwerpen beslissen of de vergunning al dan niet wordt verleend.

De firma Ecopower deed midden februari een tweede aanvraag voor de bouw van drie windturbines op de site van Water-Link in Oelegem. In 2015 vocht een actiecomité de eerste aanvraag tot een bouwvergunning met succes aan tot bij de Raad van State. Tegen deze nieuwe aanvraag maakte het actiecomité 676 bezwaarschriften over aan de dienst Omgeving van de gemeente Ranst. Daarnaast dienden een dertigtal bezwaarindieners rechtstreeks hun bezwaren in. “Deze keer zijn er ongeveer 14 keer meer bezwaren, wat duidelijk aantoont dat het draagvlak voor windturbines op deze locatie niet groter wordt.”

Het actiecomité is van mening dat de windturbines niet thuishoren in de buurt van woonwijken omdat ze negatieve gevolgen hebben voor mens en omgeving. Het gaat dan om geluidsoverlast, visuele hinder, slagschaduw, gezondheidseffecten en schade aan fauna. Tom Willems van Ecopower bevestigt dat windturbines een effect hebben op de omgeving, maar benadrukt dat de negatieve gevolgen bij dit project minimaal zijn. “Het MER-rapport en het omgevingsdossier bevestigen dit”, zegt hij. Het project voldoet ook aan de Vlarem-geluidsnormen en de wettelijke normen voor slagschaduw.

Het feit dat het Europese Hof van Justitie vorige week het ganse kader voor windmolens onderuit heeft gehaald, zal hopelijk aanleiding geven tot betere normen

Actiecomité

Onwettige normen

Vorige week heeft het Europees Hof van Justitie in een dossier rond windturbines in Nevele nochtans geoordeeld dat de Vlarem II-normen rond geluid en slagschaduw onwettig zijn. Het actiecomité in Oelegem is tevreden met deze beslissing. De Vlarem-geluidsnormen zouden volgens hen niets zeggen over laagfrequent geluid onder de 20 Herz omdat de mens dat niet kan horen. Nochtans zouden zulke frequenties een negatieve impact kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

“Het feit dat het Europese Hof van Justitie vorige week het ganse kader voor windmolens onderuit heeft gehaald, zal hopelijk aanleiding geven tot betere normen. Windmolens worden alsmaar groter, het is dus logisch dat de afstand tot windmolens ook groter wordt. We hopen op een definitieve uitsluiting van vergunningsaanvragen voor windmolens op absurde locaties als deze”, klinkt het bij het actiecomité.

Advies van college

Volgens burgemeester Johan De Ryck werd er in de vorige procedure in 2015 door 50 personen bezwaar ingediend. Waar het college van burgemeester en schepenen in 2015 eerst een gunstig advies gaf, hebben ze in de loop van de procedure hun mening herzien. Naast de in de bezwaarschriften aangehaalde klassieke bezwaren, oordeelde het vorige college ook dat de voordelen voornamelijk ten goede komen aan WaterLink. Het (niet-bindende) advies zal door het huidige college worden gegeven op de volgende bijeenkomst op 9 of 23 juli. Daarna is de deputatie van de provincie Antwerpen aan zet om te beslissen of de vergunning al dan niet wordt verleend.