Voetbalclubs kunnen duwtje in rug gebruiken

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN RANST

Het voetbalveld en de kantine van voetbalclub Oelegem.
Benoit De Freine Het voetbalveld en de kantine van voetbalclub Oelegem.
De vier Ranstse deelgemeentes hebben elk hun eigen voetbalclub, maar hier en daar is de infrastructuur verouderd. Ook een groot kunstgrasvoetbalveld ligt nog nergens in groot-Ranst. In hoeverre wil de politiek helpen investeren in een upgrade van de accommodaties?

"Vanzelfsprekend willen wij onze sportclubs verder ondersteunen. Dat hebben we de voorbije jaren trouwens ook altijd gedaan", vertelt Ransts schepen van Sport Jef Verhaegen (Open Vld). "Er is een subsidiereglement dat geldt voor al onze verenigingen en dat werkt mijns inziens goed. Voor een investering tussen 2.500 en 25.000 euro betaalt de gemeente dertig procent terug, voor een investering tussen 25.000 en 50.000 euro is dat de helft. Alles bij mekaar is dat een serieus duwtje in de rug."


Voetbalclubs KFC Broechem, SK Oelegem en Racing Emblem hebben de voorbije jaren van zo'n subsidie kunnen profiteren (alles tezamen werd er in deze legislatuur zo'n 90.000 euro uitgekeerd aan deze clubs, red.). "Een tijdje geleden kregen we ook nog een aanvraag binnen van KFC Ranst", gaat Jef Verhaegen verder. "Daar wil men in de kantine onder andere enkel glas vervangen door dubbel glas en het sanitair vernieuwen. Het spreekt voor zich dat we ook die mensen graag willen helpen. Tegelijk zijn de gemeentelijke budgetten natuurlijk niet ongelimiteerd." Dat is meteen een belangrijke reden waarom de gemeente de afgelopen jaren niemand een groot kunstgrasveld heeft cadeau gedaan. "Zo'n synthetisch terrein heeft zeker voordelen, want het is altijd bespeelbaar, maar het kost minstens 300.000 euro", zegt schepen Verhaegen. "Die kost is voor een gemeente als Ranst gewoon niet te betalen. Je mag trouwens niet vergeten dat er nog andere sporten zijn. Ook voor de andere sportverenigingen - zoals de korfbal-, BMX- of roeiclub - willen we er zijn."


Ook de N-VA - momenteel de grootste oppositiepartij in Ranst - wil in de komende legislatuur inzetten op een kwalitatief sportbeleid voor iedereen. "Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, het kan ook helpen om mensen sociaal te binden", beseft huidig fractieleider en lijsttrekker Johan De Ryck. "Daarom is het belangrijk dat iedereen kan participeren. Voor ons is het evident dat de gemeente een aangenaam sportklimaat helpt creëren en burgers aanzet tot sporten. Zorgen voor goede sportfaciliteiten kadert daar zeker in. Als er dus bijvoorbeeld vanuit de voetbalclubs een concrete vraag om hulp zou komen bij het renoveren van de accommodaties, dan willen we dat zeker bekijken. Uiteraard dient de gemeentelijke sportraad daar bij te worden betrokken. Wat de kwestie kunstgras betreft: wij hebben voorlopig geen weet van vragen in die richting, maar alles is geval per geval te bekijken." Het huidige subsidiereglement voor verenigingen die infrastructuurwerken uitvoeren vindt De Ryck op zich niet slecht, maar het zou eventueel nog uitgebreid kunnen worden. "Het bestaande reglement biedt al heel wat mogelijkheden. Desondanks willen we gerust bekijken of er nog iets extra's kan. Ik denk bijvoorbeeld aan het toekennen van renteloze leningen aan clubs die gaan bouwen." (KDC)