Infovergadering Spruytershofstraat

Het gemeentebestuur heeft plannen om de Spruytershofstraat van 3 naar 5 meter te verbreden en er een gescheiden rioleringssysteem aan te leggen. Een aantal voortuinen zouden daarom gedeeltelijk onteigend moeten worden. Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V) zegt dat er midden april een infovergadering met de bewoners staat gepland. "De besprekingen en het schattingsverslag zullen hopelijk tot een overeenkomst leiden." (TEA)