Gevraagd: rechtstreekse bus naar 't Stad

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN RANST

De bushalte in de Lieve Vrouwestraat. Wie van daaruit naar Antwerpen wil, moet altijd overstappen.
Benoit De Freine De bushalte in de Lieve Vrouwestraat. Wie van daaruit naar Antwerpen wil, moet altijd overstappen.
Hoewel heel wat inwoners van Ranst werken of studeren in Antwerpen, is er sinds enkele jaren geen rechtstreekse buslijn meer naar de metropool. Wie gaat straks bij vervoersmaatschappij De Lijn ijveren voor een herinvoering? Of is het goed zoals het is?

"De rechtstreekse bus van en naar Antwerpen rijdt inderdaad niet meer, maar dat wil niet zeggen dat je met het openbaar vervoer niet meer in de stad kan geraken", benadrukt Ransts schepen van Mobiliteit Fernand Bossaerts. "Hoewel je nu moet overstappen om in hartje Antwerpen te geraken, zou de Ranstse pendelaar toch sneller op zijn bestemming moeten staan. Dat is althans wat De Lijn ons destijds heeft beloofd. Vanuit Ranst is er in Deurne sinds enige tijd een aansluiting op het tram-en premetronetwerk. Omdat die tramstellen zich - in tegenstelling tot bussen - niet vastrijden in het verkeer betekent dit in principe tijdwinst voor de reiziger."

BELGA

Vinger aan de pols

Dat is althans de theorie, maar is dat ook in de praktijk zo? "Persoonlijk heb ik nog geen klachten gehoord van burgers die er nu langer over zouden doen", beweert Fernand Bossaerts, die op 14 oktober op plaats twee staat bij CD&V. "Wel was er in het begin wat commentaar van mensen die opkeken tegen die overstap. Vooral senioren bleken een beetje schrik te hebben van die verandering. Naar mijn gevoel is die aanpassingsperiode intussen achter de rug. We proberen de vinger aan de pols te houden en trekken De Lijn aan de mouw indien nodig. Zo lieten we trouwens al verstaan dat de infrastructuur van de overstapplaats in Deurne comfortabeler kan worden ingericht. Dat is nog een werkpuntje, maar voor het overige lijkt alles momenteel rustig zijn gang te gaan. Tenzij het plots klachten zou beginnen regenen, hoeft de rechtstreekse lijn 420 wat CD&V betreft dus niet per se worden heringevoerd."


"Mobiliteit is in veel gemeenten een heet hangijzer en dat is in Ranst niet anders", stelt gemeenteraadslid en VB-lijsttrekker Christel Engelen vast. "Onze gemeente ligt slechts op vijftien kilometer van Antwerpen en toch is het niet eenvoudig om er te geraken. Met de auto sta je vaak in de file richting de stad. Een goed en voldoende uitgebreid openbaarvervoersnet zou heel wat voertuigen van de baan kunnen houden. Jammer genoeg wringt daar in Ranst het schoentje. De afschaffing van de rechtstreekse lijn 420 vinden wij bij Vlaams Belang een betreurenswaardige beslissing. Oké, je kan nog wel met het openbaar vervoer in Antwerpen geraken, maar mits je overstapt. Dat is onpraktisch en veel mensen doen dat niet graag."


Christel Engelen vraagt zich luidop af of het huidige Open Vld-CD&V gemeentebestuur wel voldoende moeite heeft gedaan voor het behoud van de directe bus naar Antwerpen. "Het afschaffen van bus 420 is natuurlijk een beslissing van De Lijn, maar de politiek kan toch wegen op die besluitvorming. Hebben Open Vld en CD&V hun contacten in de Vlaamse regering voldoende uitgespeeld? Wat ons betreft moet er in de komende legislatuur worden geijverd voor de herinvoering van de verbinding in kwestie."


Vlaams Belang is dus voor een rechtstreekse bus van en naar Antwerpen, maar het doortrekken van een tramlijn is voor Christel Engelen en co dan weer uit den boze. Dat staat letterlijk zo in het verkiezingsprogramma. "Een tram is iets voor de steden en wij willen hier geen verstedelijking", luidt de verklaring. "We vangen niet meteen signalen op dat De Lijn plannen in die richting heeft, maar willen nu toch al duidelijk ons standpunt meegeven." (KDC)