Centrumstraten te smal voor twee auto's

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN RANST

De Kerkstraat is een van de smalle straatjes waar het verkeer maar moeilijk kan kruisen.
Benoit De Freine De Kerkstraat is een van de smalle straatjes waar het verkeer maar moeilijk kan kruisen.
In het centrum van deeldorp Oelegem is het voor automobilisten op veel plaatsen onmogelijk om mekaar te kruisen. Dat is niet altijd praktisch en soms rijden ongeduldige chauffeurs een stukje over het voetpad. Zou eenrichtingsverkeer in enkele smalle straten de situatie niet vlotter en veiliger maken?

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) woont zelf in deeldorp Oelegem, dus hij kent de situatie als geen ander. De liberale lijsttrekker is het er mee eens dat op termijn een aanpassing van de verkeersstromen zich opdringt. Toch predikt Hofmans een beetje geduld.


"Je moet alles bekijken in het breder plaatje en daar zijn we de afgelopen tijd mee bezig geweest", beweert Hofmans. "In dat kader wordt er bijvoorbeeld ook nagedacht hoe we sluipverkeer uit het centrum kunnen weren, want dat probleem wordt alsmaar groter. Overigens moeten we rekening houden met de nieuwe brug over het Albertkanaal die binnen afzienbare tijd zal worden gebouwd in de Jozef Simonslaan. Dat zal sowieso enkele aanpassingen voor het verkeer met zich meebrengen. Dat is een eerste puzzelstukje dat moet worden gelegd. Nadien kan de rest van de puzzel volgen."


Het feit dat bijvoorbeeld in de Kerkstraat en de Achterstraat mekaar kruisen haast onmogelijk is, heeft volgens de burgemeester trouwens ook voordelen. "Ik merk dat dit een snelheidsremmend effect heeft. Stel dat er ooit éénrichtingsverkeer zou worden ingevoerd, dan moeten de straten zodanig worden ingericht dat vol gas door het centrum rijden nog steeds onmogelijk is."


"Onze fractie dringt er al jaren op aan om de verkeerssituatie in het centrum van Oelegem te wijzigen", stelt lijsttrekker Johan De Ryck van N-VA. "Op bepaalde plaatsen is het voor automobilisten onmogelijk om mekaar te kruisen. Dat is onpraktisch en onveilig. Bijna wekelijks krijg ik van ongeruste burgers een boze mail met de vraag of de gemeente daar niks aan kan doen. Er is in het verleden ooit een studie gemaakt over deze kwestie. De conclusie daarvan was dat enkelrichtingsverkeer de beste optie zou zijn in een deel van de Oelegemse dorpskern. Verkeerstechnisch is het perfect mogelijk om een soort van lus in het dorp te krijgen, want je zit daar met parallelle straten."


De Ryck begrijpt niet waarom er door de huidige bestuursploeg nog geen nieuw circulatieplan werd ingevoerd. "De burgemeester heeft ooit eens gezegd dat De Lijn geen enkelrichting wil in Oelegem", vertelt De Ryck nog. "Ik zeg daarop: De Lijn is niet verkozen in Ranst, dus men heeft daar niet te bepalen hoe wij ons verkeer organiseren. Dat je overlegt met De Lijn is logisch, maar als gemeente moet je toch zelf je eigen beslissingen nemen. Wat ons betreft komt die enkelrichting er in de volgende legislatuur dus wel degelijk aan. Daarmee gepaard voorzien wij een herinrichting van enkele centrumstraten, zodat er zeker niet te snel kan worden gereden." (KDC)

Aan het Torenplein in Oelegem kunnen auto's wél zonder problemen elkaar kruisen.
Tineke Van Campfort Aan het Torenplein in Oelegem kunnen auto's wél zonder problemen elkaar kruisen.